Gmina Hrubieszów znów na czele

Gmina Hrubieszów jest niekwestionowanym liderem w całym województwie pod względem zawartych umów na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Reklamy

W ostatnim czasie Urząd Statystyczny w Lublinie opublikował opracowanie pt.: „Działalność jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w latach 2004-2011”. Raport poświęcony jest aktywności lubelskich gmin, głównie pod kątem pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.

Bardzo korzystnie wypadła w tym opracowaniu Gmina Hrubieszów. Z analizy jednoznacznie wynika, że gmina ta jest niekwestionowanym liderem w całym województwie pod względem zawartych umów na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Reklamy

Według stanu na dzień 15 stycznia 2013 r. podmioty z terenu Gminy Hrubieszów zawarły 36 takich umów z Samorządem Województwa. Tymczasem kolejna na liście gmina może poszczycić się jedynie 27 zawartymi umowami. Dodać tu jeszcze należy, że lista nie jest zamknięta, gdyż od połowy stycznia w Gminie Hrubieszów zawarte zostały już kolejne umowy na realizację projektów.

                                  

Wójt  Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki