Gmina Mircze: Rekrutacja dzieci do Punktów Przedszkolnych

Rekrutacja dzieci do Punktów Przedszkolnych w Mirczu, Wiszniowie oraz w Kryłowie powstałych w ramach projektu „Edukacja przedszkolna z gminą Mircze”.

Reklamy

Rusza kolejna rekrutacja dzieci do Punktów Przedszkolnych w Mirczu, Wiszniowie oraz w Kryłowie powstałych w ramach projektu „Edukacja przedszkolna z gminą Mircze”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Reklamy

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w poszczególnych Punktach Przedszkolnych w dniach od 10.06.2013 do 21.06.2013r.

>> POBIERZ <<


źródło: UG Mircze