Gmina na medal

HrubieszówWarszawa

Reklamy

Przedstawicielem województwa lubelskiego w kapitule została Pani Danuta Gerynowicz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, odbierając z rąk Prezesa Fundacji „Trzeźwy Umysł” Pana Piotra Adamskiego pamiątkową statuetkę oraz medal okolicznościowy dla Gminy Hrubieszów wyróżnionej za działania profilaktyczne.

***

W dniu 18 września 2009r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się Wielki Finał Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, podczas którego młodzi ludzie z całej Polski – zwycięzcy konkursów organizowanych w ramach kampanii – otrzymali atrakcyjne nagrody.

Podczas tej uroczystości po raz pierwszy zaproszono najbardziej aktywnych koordynatorów i pełnomocników ds. profilaktyki ze wszystkich województw do członkowstw w Kapitule „Trzeźwego Umysłu”.

Uczestnictwo w kapitule polegać będzie na swobodnym dzieleniu się sugestiami i pomysłami co do kierunków rozwoju kampanii.

Przedstawicielem województwa lubelskiego została Pani Danuta Gerynowicz, odbierając z rąk Prezesa Fundacji „Trzeźwy Umysł” Pana Piotra Adamskiego pamiątkową statuetkę oraz medal okolicznościowy dla Gminy Hrubieszów wyróżnionej za działania profilaktyczne.

W 2009 r. na terenie gminy Hrubieszów zorganizowano po raz czwarty „Wakacje – Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Organizatorami akcji są: Wójt Gminy Hrubieszów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, szkoły z terenu Gminy Hrubieszów, Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z /s w Wołajowicach, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Świerszczowie we współpracy z radnymi Rady Gminy Hrubieszów, sołtysami, Radami Sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie.

W akcji uczestniczą również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczenia Społecznego, Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Zamojska Korporacja Energetyczna SA. Rejonowy Zakład Energetyczny w Hrubieszowie, Państwowa Inspekcja Pracy w Zamościu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie, Zakład Karny w Hrubieszowie, Straż Graniczna, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie oraz sponsorzy – przedsiębiorcy i osoby fizyczne.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu tych wszystkich partnerów społecznych w 2009 r. zorganizowano wypoczynek dla 926 dzieci, wydatkując 26.195 zł. Uroczyste zakończenie wakacji odbędzie się w dniu 2 października 2009 r. w Kozodawach.

***

info i foto
GOPS Hrubieszów

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009