Gmina Trzeszczany: Nabór do Centrum Edukacji Przedszkolnej

Od 19 sierpnia 2013 roku rozpoczną się zapisy dzieci w wieku 3 lat, tj. urodzonych w 2010 roku do Centrum Edukacji Przedszkolnej.

Reklamy

Dokumenty do pobrania w załączniku. Termin składania zgłoszeń upływa 26 sierpnia 2013r. do godz. 15.00.

Dodatkowo w ramach projektu zostaną przyjęci rodzice tych dzieci w ramach tzw. „Szkoły dla rodziców”
Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie zamieszczona w siedzibie Stowarzyszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Punkcie Przedszkolnym do dnia 28 sierpnia 2013r. 

Po ogłoszeniu wyników naboru Rodzice / Prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do zawarcia „Deklaracji – Kontraktu” na rok szkolny 2013/2014 w terminie do 30-go sierpnia br. Niepodpisanie w/w deklaracji skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.


Dodatkowych informacji udziela:

Justyna Krawczyk – Koordynator Projektu, tel. 84 65 75 059.


Info: UG Trzeszczany