Gmina Werbkowice: Europejska Akademia Sołtysa

Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich” jest to projekt Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej skierowany do wiejskich liderów w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubelskim. Grupa lubelska to w ramach Europejskiej Akademii Sołtysa osiem zespołów sołeckich z miejscowości: Alojzów, Konopne, Kotorów, Łysa Góra, Sahryń, Terebiniec, Terebiń i Werbkowice. Wszystkie sołectwa należą do gminy Werbkowice (powiat Hrubieszów).

Reklamy

Grupa uczestniczyła już w warsztatach i wizycie studyjnej w Szczecinie i Trebnitz (Brandenburgia) w dniach 14-18 stycznia 2013. W dniach 5-6 marca 2013 w Werbkowicach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli wymienionych wyżej zespołów sołeckich. 20-22 marca 2013 wszystkie sołectwa w ramach doradztwa odwiedzili eksperci dr Wacław Idziak z Koszalina i Przemysław Fenrych ze Szczecina.

W wyniku powyższych działań oraz intensywnej pracy zespołów uzgodniono plan przedsięwzięć, które w roku 2013 zostaną zrealizowane w sołectwach gminy Werbkowice. Przedsięwzięcia są zaplanowane, praca trwa – teraz zespoły opracowują harmonogramy pozwalające na dobrze przygotowanie swoich działań.

 

 

źródło i fot. UG Werbkowice