Gmina Werbkowice: Harmonogram wywozu odpadów

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach informuje mieszkańców Gminy Werbkowice, że od dnia 2013-07-01 rozpoczynamy działalność w zakresie odbioru odpadów stałych z terenu gminy Werbkowice.

Reklamy

Wszyscy – i my i Państwo musimy dołożyć starań, aby sprostać wymaganiom nowej ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz regulaminowi opracowanemu i przyjętemu w Państwa Gminie. Licząc na dobrą współpracę, przypominamy o kilku zasadach obowiązujących w roku 2013. Ze swojej strony dołożymy starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.

Wymagania:

  1. Konieczność wystawiania pojemnika przed posesję w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi drogi głównej KONIECZNIE przed godziną 7°° w dniu wywozu w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych.

  2. Nie wystawione pojemniki nie będą odbierane (nie wchodzimy na posesję!!!). W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych pojemniki mogą być odbierane bezpośrednio z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z odbierającym odpady.

  3. Nie odebranie pojemnika z winy Klienta (niewystawiony pojemnik) nie wstrzymuje konieczności dokonania zapłaty zgodnie z deklaracją.

  4. Konieczność prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy Werbkowice. Butelki plastikowe należy zgnieść. Opakowań szklanych nie rozbijamy. Opakowania np. po śmietanie, sokach winny być czyste, bez etykiet. Worki powinny być zapełnione i zawiązane. Prosimy nie wystawiać niepełnych worków.

Prosimy o zrozumienie i współpracę.

Z poważaniem

Zarząd i Pracownicy Spółki

Miejscowość

Termin wywozu L 110, SM1100, MGB 240 2013 rok

 

Selektywna zbiórka

VII

VIII

IX

X

XI

XII

   

Odpady zmieszane z KP 7 na zgłoszenie

 

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Odpady zmieszane

Werbkowice ul: 3 go Maja, Piłsudskiego, Kościuszki,  Polna, Pogodna, Słoneczna, Ks. Klingera, Krótka, Staszica, Sikorskiego, Zamojska

22-23

19-20

16-17

21-22

18-19

12 –13

18

19

17

17

18

12

Werbkowice ul: Jana Pawła II, Sienkiewicza, Wspólna, Buczyńskiego, Kryształowa, Poprzeczna, Mickiewicza, Przemysłowa, Szkolna, Kopernika, Prusa, Partyzantów, Kolejowa, Reja, Wojska Polskiego

19

20

18

18

19

13

Wronowice, Malice, Kotorów, Łysa Góra

22

21

19

21

20

14

Terebiniec, Strzyżowice, Terebiń,

24-25

21-22

18-19

23-24

20-21

16-17

23

22

20

22

21

16

Podhorce, Wilków, Wilków – Kolonia, Peresołowice

24

23

23

23

22

17

Hostynne, Hostynne – Kolonia, Dobromierzyce,

25

26

24

24

25

18

Honiatyczki, Honiatycze, Honiatycze – Kolonia, Konopne, Łotów,

26

27

25

25

26

19

Gozdów, Zagajnik,

29-30

26-27

23-24

28-29

25-26

18-19

29

28

26

26

27

20

Adelina, Sahryń, Alojzów,

30

29

27

27

28

23

Turkowice, Sahryń – Kolonia,

31

30

30

28

29

24

Werbkowice ul. Parkowa

22-23

19-20

16-17

21-22

18-19

12 –13

31

30

30

28

29

24

 

Info: UG Werbkowice