15 lipca 2024

Gmina Werbkowice i Gmina Hrubieszów w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

W Gminie Strumień (województwo śląskie, powiat cieszyński) odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Z województwa lubelskiego do podpisania porozumienia zaproszono dwie wyróżniające się gminy: Werbkowice i Hrubieszów reprezentowane przez wójtów Lecha Bojko i Jana Mołodeckiego.

Reklamy

W Gminie Strumień (województwo śląskie, powiat cieszyński) odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). W poniedziałek 11 marca podpisano porozumienie o utworzeni Sieci, która ma stać się nową, ogólnopolską platformą współpracy gmin w zakresie odnowy wsi. W ten sposób została powołana do życia podmiot wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dot. rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Poza wójtami i burmistrzami w spotkaniu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz Wojewody i Marszałka Województwa Śląskiego i Opolskiego.

Reklamy

Porozumienie podpisało 30 gmin z całego kraju, posiadających znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Z województwa lubelskiego do podpisania porozumienia zaproszono dwie wyróżniające się gminy: Werbkowice i Hrubieszów reprezentowane przez wójtów Lecha Bojko i Jana Mołodeckiego.

Jest to kolejne wyróżnienie dla werbkowickiego samorządu. Gmina w ramach działania PROW 2007-2013 zrealizowała 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 3,8 mln zł. W ramach tych projektów z wodociągowano 10 miejscowości (zbudowano ok. 45 kilometrów wodociągu), wyremontowano 7 świetlic, zbudowano 3 place zabaw, przebudowano Amfiteatr z widownią, przebudowano Park Gminny (alejki spacerowe, miejsca postoju pojazdów, zagospodarowanie teren zielenią), odnowiono i rozbudowano Stadion Gminny, oraz zrealizowano wiele innych działań na terenie całej gminy.

Reklamy

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi to przestrzeń, w której poszczególne gminy będą mogły wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i praktyką. – Czasem szukamy daleko, a tak naprawdę dobre rozwiązania są blisko nas i trzeba z tego korzystać. Ta współpraca rodzi wiele możliwości. Gmina Strumień może do Sieci wiele wnieść, ale jeszcze więcej może się nauczyć od partnerów z całej Polski – mówi Burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

– Taka wzajemna wymiana i współpraca sprawdza się w wymiarze międzynarodowym – podkreśla Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski i jednocześnie Wiceprezes ARGE (Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi) – Najważniejsza jest wymiana idei, bo dzięki niej dochodzi do postępu. Jedną z inicjatyw Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi będzie utworzenie Sieci Najciekawszych Wsi. W ten sposób mają zostać wyróżnione wsie dysponujące szczególnym zasobem kulturalnym, architektonicznym lub społecznym.

Podpisanie porozumienia o utworzeniu PSORW poprzedzone było sesją kreatywną, która odbyła się w auli gimnazjum w Strumieniu. Podczas sesji uczestnicy spotkania założycielskiego wspólnie z mieszkańcami gminy Strumień prezentowali ciekawe inicjatywy z terenu własnych gmin. We wtorek (12.03) wójtowie i burmistrzowie wzięli udział w konferencji pt. „Najlepsze praktyki w partycypacyjnym zarządzaniu gminą wspierającą lokalne procesy odnowy wsi”, która odbyła się w Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej. Następnie odwiedzili miejscowość Drogomyśl, gdzie zapoznali się z miejscowymi inicjatywami oraz podsumowali całe 2-dniowe spotkanie.

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi będzie ogólnopolską platformą współdziałania gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz innych podmiotów na rzecz rozwoju społeczności i obszarów wiejskich. Sieć działająca z woli i zgodnie z kierunkiem przyjętym przez jej uczestników, przez wspólne inicjatywy, bezpośrednie kontakty, relacje wzorowane na modelu współdziałania gmin partnerskich, będzie wypracowywać i upowszechniać wzorcowe i nowatorskie rozwiązania, zwiększając istniejący już dorobek własny poszczególnych uczestników. Gminy skupione w Sieci będą współpracować przy konkretnych projektach. Jednym z pierwszych może być utworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.

 

 

info i fot. UG Werbkowice