Gmina Werbkowice laureatem konkursu „Lubelskie Dobre Praktyki PROW na lata 2007-2013”

Gmina Werbkowice została laureatem konkursu „Lubelskie Dobre Praktyki PROW na lata 2007-2013” i zajęła II miejsce w kategorii innowacyjność i komplementarność za projekt pn. „Remont i rozbudowa stadionu sportowego”.

Reklamy

Konkurs zorganizowany przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, adresowany był do wszystkich beneficjentów – gmin, starostw i stowarzyszeń uczestniczących w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurs miał na celu prezentację dobrych projektów o charakterze komplementarnym, czyli wzajemnego uzupełniania się działań pozwalających na rozwiązywanie problemów danego obszaru oraz o charakterze innowacyjnym.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Lubelskie Dobre Praktyki  PROW  na lata  2007-2013 o charakterze komplementarnym i/lub innowacyjnym oraz wręczenie nagród odbyło się w dniu 30 października 2013 roku, w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli. W imieniu Gminy Werbkowice nagrody odebrali: Sekretarz Gminy Monika Podolak oraz inspektor ds. koordynowania projektów unijnych i rozwoju gminy Przemysław Podskarbi.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu laureaci Konkursu zostaną m.in. zaprezentowani w artykułach sponsorowanych umieszczonych w trzech tytułach prasy regionalnej o zasięgu wojewódzkim oraz zostaną zaprezentowani w informatorze/albumie zawierającym dobre praktyki i otrzymają bezpłatnie 50 egzemplarzy albumu.

Inwestycję „Remont i rozbudowa stadionu sportowego” rozpoczęto w czerwcu 2010 r., zakończono w styczniu 2012 r. Całkowity koszt wyniósł 1 598 716 PLN. W ramach programu „Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-20013” gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 500 000 PLN. Podczas realizacji projektu zastosowano ciekawe, nowoczesne materiały i technologie. Przede wszystkim unowocześnione zostało samo boisko, powstały też zadaszone trybuny na 200 miejsc siedzących, dodatkowo 100 miejsc siedzących bez zadaszenia. System ogrodzeń spełnia specjalne wymogi rozgrywkowe, są wyjścia ewakuacyjne dla bezpieczeństwa kibiców, kontenery sanitarne, w tym dla osób niepełnosprawnych. 

Warto podkreślić, że zastosowane parametry i rozwiązania architektoniczne pozwalają na codzienne korzystanie z obiektu również osobom niepełnosprawnym, co wcześniej było niemożliwe ze względu chociażby na zdewastowane miejsca siedzące czy nierówności na ścieżkach.

Komplementarnym projektem zrealizowanym w gminie Werbkowice była przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniem terenu parkowego. Infrastruktura została dostosowana, tak, by ułatwić korzystanie z niej również osobom niepełnosprawnym. Do amfiteatru i parku jest bezpośredni dojazd, powstał parking, wykonano szerokie alejki spacerowe, przy których zamontowano wygodne ławki zachęcające do odpoczynku i relaksu. Zadaszenie amfiteatru pozwala korzystać z obiektu niezależnie od warunków atmosferycznych, a zainstalowane oświetlenie w parku zachęca do wieczornych spacerów. Bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach zapewnia system monitoringu. Przebudowa amfiteatru i parku poprawiła również wizerunek miejscowości, estetykę i przestrzeń publiczną.

 

Info i fot. UG Werbkowice