8 grudnia 2023

Gmina Werbkowice: Nowa przystań kajakowa i remont sześciu świetlic – 7 kolejnych inwestycji z UE za 1.5 miliona złotych

Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko podpisał w ostatnim czasie siedem umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej. Gmina Werbkowice zdobyła blisko 1 mln. zł. dofinansowania na działania służące poprawie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności pod względem kulturalnym i rekreacyjnym.

Reklamy

W 2014r. w Werbkowicach za boiskiem sportowym, w pobliżu mostu przy drodze krajowej nr 74, powstanie przystań kajakowa wraz z infrastrukturą dojazdową. Prace będą polegać na: pogłębieniu w strefie przybrzeżnej koryta rzeki Huczwy z wykonaniem umocnienia brzegu; wykonaniu platformy do zejścia na pomost; wykonaniu żelbetowych schodów skarpowych – zejścia od strony mostu; wykonanie drogi – dojścia do przystani o długości 44,7m i szerokości 2,0m; wykonaniu utwardzonego podejścia od strony zejścia (schodów) od drogi krajowej; wykonaniu zatoczki parkingowej dla samochodów; wykonaniu kładki (mostku); wykonaniu pomostu kajakowego z modułów pływających; wykonaniu trapu drewnianego ułatwiającego zejście z pomostu.

Inwestycja będzie uzupełnieniem infrastruktury na rzece Huczwie – przystani kajakowej w miejscowości Kotorów.

Reklamy

Do sierpnia 2014 planuje się wykonać remonty świetlic w miejscowościach Konopne, Sahryń, Terebiń, Łysa Góra, Malice, Turkowice, polegające m.in na termomodernizacji budynków, remoncie pomieszczeń, w tym wykonaniu sanitariatów i łazienek, budowie wjazdów.

Wartość kosztorysowa powyższych 7 inwestycji to ponad 1,5 mln zł.


Informacja:

Autor wniosku aplikacyjnego i koordynator projektów

Przemysław Podskarbi

Inspektor ds. Koordynowania Projektów Unijnych i Rozwoju Gminy Werbkowice.