GOK i GBP w Mirczu – podsumowanie 2007

Na koniec 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu i Filie Biblioteczne w Kryłowie i Starej Wsi miały łącznie 1182 czytelników, którzy wypożyczyli 25.955 książek i czasopism.

Reklamy

Zarejestrowano ponad 180 udzielonych informacji internetowych oraz 638 bibliotecznych. Stan księgozbioru bibliotek na koniec grudnia 2007 wyniósł 29.685 woluminów. Zakupiono 508 książek. W formie darów biblioteki otrzymały 198 woluminów. W stosunku do 2006 roku księgozbiór powiększył się o 145 książek, nie odnotowaliśmy spadku liczby czytelników, lecz niestety liczba wypożyczeń w porównaniu z 2006 rokiem spadła. Innowacją wprowadzoną w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirczu jest komputerowe wypożyczanie czasopism. Zainicjowaliśmy tą metodę udostępniania pozycji prasowych 15 listopada 2007 roku. Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy pierwsi w powiecie hrubieszowskim, którzy zinformatyzowali ten dział pracy biblioteki. Na podstawie statystyki sporządzonej w programie KOBi, od 15.XI.2007 r. do 31.XII.2007 r., najwięcej czasopism wypożyczyli kolejno: Miedziocha Józef, Tomaszewska Monika i Piwko Edyta. Dzięki programowi KOBi do obsługi biblioteki, karty katalogowe książek nie są już wypisywane na maszynie lecz drukowane.

więcej >>

GOK Mircze