GOK w Mirczu – podsumowanie 2008 roku

HrubieszówMircze

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury zrealizował 52 różnego rodzaju formy pracy kulturalno – oświatowej, w których ogółem wzięło udział około 10.360 uczestników.

W roku 2008 GOK zainicjował następujące imprezy: Piknik Historyczny w Kryłowie, Targi Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej (zasięg powiatowy), Gala wręczenia „CYPRIANÓW”, które będą kontynuowane w latach następnych jako imprezy cykliczne wpisane na stałe w plan imprez.

Nasz ośrodek kultury współpracował z osobami i instytucjami, które pomagają w rozwoju czytelnictwa i kultury w gminie. Są to: przedsiębiorstwo DREAMS z Komarowa, NZOL „Droga życia” w Smoligowie, Firma FOREST, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu, Urząd Gminy w Mirczu, Klubokawiarnia MERKURY w Mirczu, Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa i Okolic, szkoły podstawowe z terenu gminy oraz wikary parafii w Kryłowie – ks. Piotr Gmiterek.

Gminny Ośrodek Kultury od 9 lutego 2007 roku posiada swoją stronę internetową, na której umieszcza wszystkie odbyte imprezy i akcje, osiągnięcia, sylwetki znanych ludzi z terenu gminy, zasłużonych dla lokalnej i gminnej kultury. Od początku istnienia naszej witryny odwiedziło ją ponad 20 tysięcy internautów.

Nadal prowadzone są prace nad informatyzacją pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu. Komputeryzację księgozbioru rozpoczęliśmy w listopadzie 2006 roku. W grudniu 2008 roku liczba woluminów opisanych w bazie wyniosła ponad 2 tysiące. Stworzyliśmy już bazę czytelników, którą sukcesywnie aktualizujemy i uzupełniamy o nowych. Czasopisma w bibliotece nadal są wypożyczane komputerowo, z czego jesteśmy zadowoleni. Nowa forma obsługi przyjęła się już wśród czytelników i zdobyła sobie uznanie. Od listopada 2008 roku rozpoczęliśmy informatyzację księgozbioru Filii Bibliotecznej w Kryłowie. Do końca 2008 roku w bazie znalazło się 50 opisanych woluminów.

Dane liczbowe dotyczące działalności sieci bibliotek na terenie gminy Mircze przedstawiają się następująco:
– stan księgozbioru na początku 2008 roku: 14.262
– stan księgozbioru na koniec 2008 roku: 14.475
– voluminów włączonych do księgozbiorów: 1.002
– ubytki ogółem: 308
– liczba czytelników ogółem: 1.094
– wypożyczenia ogółem: 26.044.

W 2008 roku GOK zaczął świadczyć odpłatnie usługi kserograficzne. Oprócz tego prowadził dystrybucję publikacji o Mirczu oraz o wszystkich miejscowościach gminy. Sprzedaż cieszyła się dużym zainteresowaniem tutejszych mieszkańców i gminy, a także zamieszkałych na terenie Polski a nawet za granicą. Uzyskane środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową.

Gminny Ośrodek Kultury był realizatorem dwóch projektów w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich: „Kultywowanie i promocja kultury lokalnej – organizacja festynów rodzinnych i biesiady pokoleń, mająca na celu kultywowanie lokalnej tradycji i kultury” oraz „Organizacja igrzysk sportowych integrująca społeczność gminy Mircze”, a także w partnerstwie z Fundacją OIC Poland z Lublina projekt „Sami potrafimy” w ramach POKL: Priorytet VIII, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Dzięki realizacji tego zadania GOK otrzymał laptopa. Ośrodek Kultury otrzymał także dotację od Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w wysokości 3.000 zł na „Mireckie Spotkania Plenerowe z Kulturą Ukraińską”.

W 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury realizował szereg przedsięwzięć takich jak: ”Zakładka dla każdego”, „Książki na kółkach”, punkt promocji w GBP i zbiórka makulatury, które cieszyły się powszechnym zainteresowaniem mieszkańców gminy. Akcje te będą kontynuowane.

info
GOK Mircze

Hrubieszow LubieHrubie 2009