Gotania goni janowski Festiwal

Hrubieszów Gotania w ostatnich dniach nie tylko ugruntowała swoją 2 pozycję w przeprowadzanej przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną internetowej ankiecie na najbardziej atrakcyjny produkt turystyczny naszego województwa, ale całkiem poważnie zaczęła zagrażać liderowi – janowskiemu Festiwalowi Artystów Filmu i Telewizji.

Reklamy

Obecny wynik:
1. Festiwal Artystów Filmu i Telewizji – 49%
2. Gotania – 22 % (jeszcze kilka dni temu było 7%)

Mam nadzieję, że z pomocą Waszych głosów powalczymy o zwycięstwo w tym plebiscycie. Wszak to, co niedawno było niemożliwe – obecnie stało się całkiem realne… Pokażmy, że damy radę, zawalczmy o to wspólnie! Promujmy sami, bez oglądania się na „władzę” naszą ziemię!

GORĄCO ZACHĘCAMY DO DALSZEGO GŁOSOWANIA!!!

W prawej ramce z banerami na stałe emitujemy reklamę Gotanii – wystarczy kliknąć na nią (lub na poniższy link), połączyć się ze stroną Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i zaznaczyć kółeczko przy „Gotanii”.

________________________________________________

MOŻNA GŁOSOWAĆ KILKA RAZY DZIENNIE !!! – co kilkadziesiąt minut ankieta się odnawia. Można również głosować w jednym momencie używając różnych przeglądarek.
________________________________________________

Zagłosuj na GOTANIĘ »

***

Goci

Niemal od początku swojego istnienia na Starym kontynencie, uważani za lud czy naród, faktycznie byli związkiem plemion pochodzenia germańskiego. Podstawowe informacje dotyczące ich dziejów pochodzą od kilku pisarzy-kronikarzy antycznych. Pierwsze wzmianki pochodzą od Greka Strabona, który znał ich pod nazwą Guiones, Gotones. Od niego właśnie wiemy, że w początkach naszej ery wiedziano już o ich siedzibach na Pomorzu. Jako kolejni, Gotów wymieniali : Tacyt (98 r. po Chr.) oraz grecki geograf Ptolemeusz (ok. 160 r. po Chr.), który lokalizował ich po prawej stronie dolnej Wisły. Bez wątpienia najwięcej informacji dotyczących omawianego „ludu” znajdowało się w dziele Kasjodora „Dzieje Gotów” z pierwszej połowy VI wieku. Niestety tekst ten nie zachował się, a wiedza w nim zawarta znana jest tylko fragmentarycznie, dzięki streszczeniu wykonanemu przez Jordanesa w połowie VI wieku zwanym Getica.

Na podstawie wielu badań ustalono, że pierwotna siedziba Gotów znajdowała się najogólniej na terenie Skandynawii. Według źródeł pisanych Goci mieli wywodzić się z mitycznej wyspy Skandia, skąd plemię Amalów pod wodzą króla Beriga ruszyło na trzech łodziach (?) ku nowym ziemiom, a owa nowo stworzona ojczyzna położona na przeciw ujścia rzeki o imieniu Viskla nazwana została – Gothiskandza (Nowa Gocja). Wydarzenia te, które miały miejsce około 70 r. po Chr. były zarazem początkiem wielkiej, kilkusetletniej wędrówki „ludu” gockiego przez tereny całej Europy.

Pod koniec II wieku Goci wyruszyli na południowy-wschód, docierając m.in. do Kotliny Hrubieszowskiej. Skrupulatnie zaplanowana akcja zajmowania nowych terenów skupiła się na bogatym i dogodnie położonym regionie w międzyrzeczu Huczwy i Bugu.

***

Gotania

Produkt turystyczny pod nazwą „Gotania” oferowany jest przez grupę „Gotów” z Masłomęcza, mieszkańców miejscowości z gminy Hrubieszów. Zarządzany jest przez Gminę Hrubieszów przy współpracy z Stowarzyszeniem Hrubieszowskim „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

Produkt turystyczny bazuje m.in. na wykorzystaniu repliki chaty gockiej z okresu II – IV w. n.e. wybudowanej w Masłomęczu. Chata o wymiarach 10m x 5m wykonana jest z bali drewnianych i pokryta strzechą. Składa się dwóch części: gospodarczej (z klepiskiem) w której jest zagroda dla zwierząt wykonana z żerdzi oraz mieszkalnej z drewnianym podłożem, piecem kopułkowym służącym do ogrzewania pomieszczenia oraz w której znajdują się przedmioty codziennego użytku Gotów (stoły, krzesła, garnki, naczynia łyżki itp.). W chacie gockiej współcześni Goci odtwarzają życie codzienne Gotów z okresu II – IV w. n.e.

Oprócz prezentacji codziennego życia w chacie, odtwarzane są również na terenie gockiej zagrody dawne gockie zajęcia i czynności w postaci: wyrobu garnków i ich wypalania na otwartym palenisku, szycia strojów gockich, wykonywania wyrobów ze skór (buty, sakwy, bukłaki, paski rzemienne), tkactwa na pionowych warsztatach tkackich (skrajki, paski), barwienia wytworzonych materiałów przy zastosowaniu naturalnych barwników, sporządzania jadła gockiego na otwartym palenisku (soczewica z gulaszem i podpałki), wykonywania ozdób (paciorki, fibule, zapinki, bransolety, zawieszki, naszyjniki, imitacje gockiej biżuterii), narzędzi z drewna (łyżki, kubki, talerze), obróbki kości zwierzęcych (wykonywanie igieł kościanych, szydeł), rytuałów grzebalnych i pochówku zmarłych. Także grupa wojów gockich prowadzi pokazy inscenizacji walki z użyciem miecza i tarczy, dzidy oraz włóczni.

Tak więc turyści przyjeżdżając do zagrody gockiej do Masłomęcza mają możliwość wzięcia aktywnego udziału w wszystkich wykonywanych zajęciach w tym także nauki walki gockim orężem.

Ponadto oferujemy również w ramach produktu turystycznego zwiedzanie „Szlaku Gockiego” nawiązującego do wędrówek Gotów, a zarazem ukazującego osobliwości przyrodnicze i historyczne gmin Hrubieszów i Mircze takie jak:
– miejsce starożytnej osady Gotów i ślady ich cmentarzyska,
– pozostałości zespołu dworsko-parkowego położonego nad rzeką Bukową w Kosmowie,
– ostoję czapli siwej w Cichobórzu, największej kolonii tych ptaków na Zamojszczyźnie,
– kamiennego wilka przy kapliczce św. Mikołaja w Kol. Kryłów który rzekomo po odpowiednim sprawdzeniu „pomaga” bezpłodnym kobietom,
– XVIII wieczny obraz Matki Boskiej Loretańskiej w kryłowskiej Świątyni słynący niegdyś cudami,
– ruiny zamku w Kryłowie, gdzie w 1687 roku wręczono kapelusz kardynalski Michałowi Radziejewskiemu, ówczesnemu prymasowi Polski i właścicielowi kryłowskich włości,
– rzeka Bug, jedną z nielicznych, większych rzek w Europie o nieuregulowanym korycie, która stanowi tutaj: wschodnią granicę Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, granicę między Polską a Ukrainą oraz granicę Unii Europejskiej.

Po gockiej zagrodzie i szlaku oprowadza turystów miejscowy przewodnik z stosownymi uprawnieniami jak i również sami Goci, którzy ukazują fenomen cywilizacji gockiej, świecącej blaskiem w Europie w okresie II – IV w. n.e.

Także co roku organizowane są w Masłomęczu „Biesiady Archeologiczne” w których udział biorą m.in. autorytety naukowe jak prof. Andrzej Kokowski, a które ściągają rzesze mieszkańców gminy, okolicznych gmin jak turystów z całego regionu, podczas których w ciągu jednego dnia uczestnicy mogą wziąć udział samodzielnie w wykonywaniu gockich rzemiosł i zajęć, porozmawiać o wykopaliskach i historii Gotów z kotliny hrubieszowskiej.

Więcej na temat Gotów i Gotanii znajdziecie na stronie projektu
www.gotania.pl »

Hrubieszow LubieHrubie 2009