Granica do BIPu

W listopadzie minie rok, odkąd rządowy Zespół ds. zagospodarowania granicy państwowej podjął uchwałę, umożliwiającą sfinansowanie przez samorządy inwestycji w piesze przejścia graniczne. Wykonanie tej uchwały natrafia jednak na trudności, których przyczyną jest niewłaściwa polityka informacyjna i brak komunikacji na linii MSW – wojewodowie samorządy. W szczególności dziwi, dlaczego do tej pory Zespół ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej nie posiada swojej podstrony na stronie www.msw.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, wskutek czego podejmowane przez niego wiążące decyzje i uchwały są niedostępne dla opinii publicznej.

Reklamy

 

„Odnosząc się natomiast do kwestii wprowadzenia ruchu pieszego i rowerowego w istniejących przejściach granicznych pragnę poinformować, że uchwałą nr 15/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku Zespół ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej przyjął dokument pn. Wprowadzenie ruchu pieszego w istniejących drogowych przejściach granicznych, w którym to dokumencie przedstawiono szczegółową analizę ruchu granicznego, wymagań formalnych, technicznych, organizacyjnych oraz finansowych utworzenia ciągów pieszych w przejściach granicznych, jak również zaproponowano kierunki dalszych działań.

Mając na uwadze konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych dla utworzenia ciągów pieszych oraz fakt, że priorytetem dla wydatków środków z budżetu państwa są nakłady na realizację inwestycji zmierzających do przystosowania przejść granicznych do stale zwiększającego się ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych, wymagane jest zaangażowanie środków finansowych będących w gestii właściwych samorządów w wysokości, która w całości pokrywałaby wszystkie wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania. Należy przy tym wskazać, iż dotychczas żaden samorząd nie zadeklarował woli utworzenia ww. ciągów”.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza ostatnie zdanie. Zastanawia nas, jak to możliwe, że żaden samorząd nie zadeklarował woli utworzenia ciągów pieszo-rowerowych, mimo iż w ciągu ostatnich miesięcy samorządowcy z Lubelszczyzny wielokrotnie apelowali do rządu o uruchomienie pieszych przejść – o czym wspominaliśmy w artykułach:

·   Samorządy Lubelszczyzny chcą pieszych przejść granicznych
·   Pieszo z Hrebennego do Rawy Ruskiej

 

Więcej:
 
 
 
Link do strony kampanii „Piesze przejścia graniczne” na FB: 
 
 
 
 
 
 
źródło i fot. porteuropa.eu