Granica: Prace remontowe na przejściu w Koroszczynie

25 października rozpoczęły się prace remontowe w rejonie wyjazdu z zachodniej płyty postojowej terminala odpraw towarowych w Koroszczynie (kierunek wywozowy z Polski na Białoruś).

Reklamy

W związku z powyższym może dojść do ograniczenia przepustowości przejścia granicznego w Kukurykach i w konsekwencji do wydłużenia czasu odpraw pojazdów oraz czasu oczekiwania na wjazd na terminal w Koroszczynie – szczególnie w okresach weekendowych.

Remont spowoduje zmniejszenie o ok. 50 liczby miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na terenie płyty zachodniej terminala. Dodatkowo wyłączonych zostanie ok. 80% miejsc postojowych dla ciężarówek przy rampie rewizyjnej.

Reklamy

W związku z powyższym nastąpi też zmiana organizacji ruchu w obrębie płyty zachodniej terminala odpraw towarowych w Koroszczynie.

Jak poinformował zleceniodawca robót – Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie – prace remontowe potrwają około półtora miesiąca.

 

źródło: SCRP, fot. NOSG