Granica: Trofea myśliwskie przyczyną kłopotów

Głowę żubra europejskiego (Bison bonasus) oraz spreparowanego pawiana żółtego (Papio cynocephalus) zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z Oddziału Celnego w Koroszczynie. Zatrzymane zwierzęta objęte są ochroną gatunkową. Żeby można było je legalnie przewozić potrzebne są odpowiednie dokumenty.

Reklamy

Właściciel okazów wiózł je z Rosji do Wielkiej Brytanii. Zgłosił zwierzęta podczas kontroli celnej. Funkcjonariuszom celnym dokonującym odprawy tłumaczył, że jako trofea myśliwskie, wchodzą one w skład mienia przesiedlenia. Mężczyzna, obywatel Rosji, nie posiadał jednak dokumentów zezwalających na legalny przewóz tych chronionych gatunków przez granicę. Być może nieświadomie, ale jednak złamał przepisy ustawy o ochronie przyrody i naraził się na konsekwencje karne. Wszystko przez to, że nie sprawdził przed podróżą, jakich towarów nie można przywozić na terytorium Unii Europejskiej bez odpowiednich zezwoleń. Zgodnie z przepisami prawa celnicy musieli zatem zatrzymać okazy.

By legalnie wwieźć do Unii Europejskiej pawiana żółtego – wpisanego na światową listę ginących gatunków (CITES) –  podróżny powinien posiadać odpowiednie zezwolenia CITES. Przewóz żubra europejskiego wymaga z kolei zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Służba Celna już od wielu lat informuje podróżnych o konieczności posiadania odpowiednich dokumentów na przewóz przez granicę zwierząt oraz roślin zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich przedmiotów. W przypadku wątpliwości warto przed podróżą poszukać podstawowych informacji chociażby w internecie.

***

Jak informuje WWF Polska przez ostatnie 150 lat tempo wymierania ssaków i ptaków zwiększyło się czterokrotnie. Największym zagrożeniem dla przetrwania gatunków jest działalność człowieka, przede wszystkim niszczenie naturalnych siedlisk zwierząt, nadmierna emisja zanieczyszczeń oraz nielegalny handel dziką fauną i florą.

Żubra, takiego jak ten zatrzymany przez celników w Koroszczynie, można spotkać w Polsce m.in. w Białowieskim Parku Narodowym. W 1923 r., w celu ratowania gatunku, założono Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra.

Jak alarmują ekolodzy przyrost naturalny pawianów ciągle maleje. W niektórych państwach, takich jak np. Malawi i Kenia, zwierzęta te są tępione, ponieważ są szkodnikami upraw.

 

Info i fot. SCRP