Historia mojej małej Ojczyzny

W dniu 14 listopada br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie i rozstrzygnięcie zorganizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość II Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy.

Reklamy

Do konkursu mogli przystąpić uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz te spośród szkół podstawowych, które noszą imiona Armii Krajowej lub jej dowódców i żołnierzy, funkcjonujące na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość – powiaty: zamojski, hrubieszowski, tomaszowski, biłgorajski, lubaczowski i krasnostawski.

Zasadniczymi celami konkursu było m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej – zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji. Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. W pierwszej jego części Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez Dyrektorów szkół dokonały oceny prac konkursowych, uwzględniając m.in. poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu, kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę, dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie, kompozycję i język pracy. Najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu międzyszkolnego.

Do drugiego etapu zgłosiło się 13 szkół, które były reprezentowane przez 26 uczniów: II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu, I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – III LO, Zespół Szkół w Księżpolu – Szkoła Podstawowa, Zespół Szkół w Księżpolu – Gimnazjum, Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie – Gimnazjum, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu, Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu, Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym – Gimnazjum, Zespół Szkół Katolickich im. Św. Ojca Pio w Zamościu – Gimnazjum, Zespół Szkół Publicznych w Suścu – Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach, Szkoła Podstawowa im. J. Kilińskiego w Tyszowcach

W dniu 20 października br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zebrała się komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący komisji – Pani Elżbieta Zub – nauczyciel historii SP im. AK w Kaczórkach; członkowie: Pani Monika Żur – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu, Pani Maria Łysakowska – nauczyciel historii Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu, Pani Anita Kuzdra – nauczyciel j. polskiego w Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamościu, Pani Aleksandra Skowron – nauczyciel historii ZSP nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu; Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, poseł na Sejm RP – Sławomir Zawiślak, por. Czesława Lesiuk, Anna Kozdra, kpt. Tadeusz Kopeć, mjr. Szczepan Mateja i por. Bolesław Grabczuk.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Patrycja Rambon, SP im. AK w Kaczórkach, opiekun: Elżbieta Zub

II miejsce – Martyna Dąbek, Zespół Szkół w Księżpolu – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, opiekun: Halina Sarzyńska

III miejsce – Magdalena Kocira, Aleksandra Stelmaszczuk, Aleksandra Warzocha, Karol Cisak, Szkoła Podstawowa im. J. Kilińskiego w Tyszowcach, opiekun: Aneta Jóźwik

Wyróżnienia:

Patrycja Korol – SP im. AK w Kaczórkach

Kamila Roczkowska – SP im. AK w Kaczórkach

Diana Wiatrzyk – SP im. AK w Kaczórkach

opiekun: Elżbieta Zub

***

W kategorii szkół gimnazjalnych

I miejsce – Ewa Garbuz, Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu-opiekun: Maria Łysakowska

II miejsce – Zuzanna Tarnawska, Karolina Buczak- Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamościu, opiekun: Anita Kuzdra

III miejsce – Agata Kwika, Zespół Szkół Katolickich im. Św. Ojca Pio w Zamościu, opiekun: Waldemar Wolanin

Wyróżnienia:

Karolina Kusiak – Zespół Szkół w Księżpolu, Gimnazjum im. Jana Pawła II

Izabela Krubnik – Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie-Gimnazjum

Magdalena Budzińska – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Zamościu,

Martyna Dziurbas – Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym

Barbara Głuszek – Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym

Anna Litwin – Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym

Ewelina Treszczyńska – Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym

Anna Jarosz – Zespół Szkół Publicznych w Suścu

Wioletta Obirek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu

***

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce Małgorzata Sawa- I LO im. W. Jagiełły w Krasymstawie, opiekun: Anna Król

II miejsce- Emilia Sobaszek- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących III LO w Biłgoraju, opiekun: Anna Sadowska

III miejsce-Katarzyna Tokarczyk-II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu, opiekun: Agnieszka Baraniecka

Wyróżnienia:

Diana Koza – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących III LO w Biłgoraju, opiekun: Anna Sadowska

***

Wyniki powyższe ogłoszono w dniu 14 listopada br. podczas uroczystości, która zgromadziła ok. 200 uczestników. Uroczystość rozpoczęła się złożenia kwiatów pod pomnikiem AK.

Zaproszenie na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu przyjął m.in. JE Ks. Bp Wacław Depo – Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Minister Jan Ciechanowski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – współorganizator konkursu oraz Senator Jerzy Chróścikowski. Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentował Jan Lelonek – kierownik Oddziału Zamiejscowego Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu. Obecny był także Jacek Grabek – Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, zaś środowiska wojskowe reprezentował płk. Adam Pilip – komendant WKU Zamość. Obecni byli także przedstawiciele samorządowców i wielu organizacji niepodległościowych i kombatanckich. Wszystkich zgromadzonych powitał Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Żołnirzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu miała miejsce ceremonia wręczenia medali PRO-MEMORIA i Odznak Zasługi ŚZŻAK. Medalami PRO-MEMORIA Minister Jan Ciechanowski odznaczył następujące osoby: Marię Bigos, Stanisława Kozara, Stanisława Momota, Józefa Łabę, Irenę Olszewską, Danutę Socha i Henryka Szady. Odznaczenia te przyznane zostały przez Prezesa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcu. Tę ostatnią organizację reprezentował na uroczystości Prezes Józef Samulak.

Minister Jan Ciechanowski wręczył także dwie specjalne nagrody w postaci statuetki VIRTITI MILITRI Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej w Zamościu, reprezentowanej przez Dyrektora Wiesława Monachowskiego oraz Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach, reprezentowanej przez Dyrektora Krzysztofa Szkałubę.

Z kolei Odznaki Zasługi ŚZŻAK Prezes związku Sławomir Zawiślak, w towarzystwie kombatantów, wręczył następującym osobom: Ministrowi Janowi Ciechanowskiemu- Kierownikowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Monice Żur- starszemu wizytatorowi Lubelskiego Kuratorium Oświaty Oddział w Zamościu, Antoniemu Wrotniakowi- byłemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Bogdanowi Leszczukowi- Dyrektorowi Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, Elżbiecie Zub- nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach, Mariuszowi Żarnowskiemu- Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Rudniku, Edwardowi Kanikule-nauczycielowi Zespołu Szkół w Grabowcu, Andrzejowi Baranowi- nauczycielowi z miejscowości Mircze, Marii Kozyrze- Dyrektorowi Gimnazjum w miejscowości Majdan Górny, Krystynie Król- Dyrektor Gimnazjum w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu, Krystynie Małysz-nauczycielowi im. ONZ w Biłgoraju, Helenie Oleszczak- nauczycielowi im. ONZ w Biłgoraju, Barbarze Poliszczuk-nauczycielowi Zespołu Szkół nr 1 im. O. Langego w Zamościu, Dionizemu Mrozowi-Wicedyrektorowi Szkoły w Tomaszowie Lubelskim, Czesławie Woźniak-emerytowanej Dyrektor Zespołu Szkół w Mirczu.

***

Po tych ceremoniach dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach zaprezentowały występ artystyczny, a po nim nastąpiło wręczenie nagród rzeczowych wszystkim laureatom konkursu. Dzieci i młodzież otrzymały aparat cyfrowy foto Olympus VG 110, drukarkę atramentową Canon IP 2700, Zestaw I-BOX nautilius 2 KIT klawiatura i mysz optyczna USB, aparat cyfrowy foto Fuji Finepix JX 300, drukarki atramentowe EPSON S22, klawiaturę Logitech MK 260 Wireless Deskop wraz myszą, urządzenie wielofunkcyjne EPSON Stylus SX 130, a także MP3 I–BOX Cube 2 GB pink. Okolicznościowe dyplomy i upominkiem w postaci książek otrzymali także: J.E. Ks. Bp Wacław Depo, Minister Jan Ciechanowski, nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie, a także dyrektorzy szkół i członkowie Komisji Konkursowej.

Na zakończenie Poseł Sławomir Zawiślak podziękował wszystkim sponsorom konkursu: PKP LHS Sp. z o.o., PSS SPOŁEM ROBOTNIK, Krajowej Spółce Cukrowej w Toruniu Oddział Cukrownia w Krasnymstawie oraz Zamojskim Zakładom Zbożowym Sp. z o.o. Poseł Zawiślak podziękował także Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty za wsparcie konkursu oraz wszystkim środowiskom, w tym w szczególności dyrektorom szkół i nauczycielom za pomoc w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się na skromny poczęstunek.

***

Historia mojej małej Ojczyzny

***

Info i foto:
Sekretariat ŚZŻAK Okręg Zamość