14 lipca 2024

Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy

6 czerwca 2016 r. w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie zorganizowanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość VII edycji Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Reklamy

 

Konkurs odbył się pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp dr Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józef Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

Tegoroczna edycja konkursu historycznego odbyła się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz pomocy LHS Sp. z o. o., PSS Społem w Zamościu, drukarni Attyla, Motelu Polak w Zamościu.

Reklamy

Zasadniczymi celami konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiły  23 szkoły z terenu działania ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski). Złożono 10 prac – 12 uczestników z 6 szkół podstawowych, 21 prac – 23 uczestników z 9 szkół gimnazjalnych oraz 20 prac – 25 uczestników z 8 szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wpłynęło 51 prac, wśród których były 3 prezentacje multimedialne.

Reklamy

Ogólna ilość 60 uczestników reprezentowała : Zespół Szkół Publicznych w Suścu, Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Zamościu, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie, Zespół Szkół Nr 2 w Zamościu,  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Kaczórkach, Szkołę Podstawową im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach, Filię Szkoły Podstawowej im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce, Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach, Gimnazjum Nr 3 im. Papieża JP II w Zamościu, Gimnazjum Nr 2 im. J. Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu, Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu, Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, Bursę Międzyszkolną Nr 2 w Zamościu, III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

 

Dnia 20.05. br. w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

Nauczyciele- przedstawiciele szkół:

mgr Monika Żur– starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie  Oddział Zamiejscowy  w Zamościu, PRZEWODNICZĄCA Komisji,

mgr Maria Kaliszczuk – Zespołu Szkół w Werbkowicach,

mgr  Małgorzata Sawulska – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła  II w Krasnobrodzie,

mgr Irena Staroń – Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu,

mgr Anna Antoszek – Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu

mgr Monika Zawiślak – Zespół Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio w Zamościu,

mgr Elżbieta Zub – Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach,

mgr Andrzej Krukowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu,

mgr Małgorzata Magryta – Szkoła Podstawowa w Złojcu,

mgr Bożena Wolańczuk  –  Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach

 

Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość:

Jerzy Blicharz – Koło ŚZŻAK Okręg Zamość w Biłgoraju,

mjr Tadeusz Kopeć –  Wiceprezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość,

Marian Derkacz – Sekretarz Zarządu  ŚZŻAK Okręg Zamość.

 

W/w komisja dokonała oceny prac i wybrała zwycięzców konkursu.

 

Uroczystość zakończenia konkursu tj. ogłoszenia jego wyników i wręczenia nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów, także ich opiekunów, Dyrektorów szkół i członków komisji konkursowej rozpoczęła się 6 czerwca o godz. 11.45 zbiórką uczestników konkursu, oraz zaproszonych gości przy pomniku Pamięci Ofiar Faszyzmu (były obóz przejściowy) na ul. Piłsudskiego w Zamościu. Po uroczystym złożeniu wieńców i kwiatów przez delegacje uczestników uroczystości i przejściu do Garnizonowego Klubu Oficerskiego na salę w/w Klubu wprowadzono poczet sztandarowy ŚZŻAK Okręg Zamość i następnie odśpiewano hymn narodowy. Gości powitał Pan Tomasz Książek – prowadzący uroczystość członek Koła Rejonowego ŚZŻAK w Biłgoraju. Z kolei w imieniu organizatora konkursu głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który przedstawiając efekty tegorocznej, już VII edycji konkursu podziękował za pomoc w jego organizacji Patronom Honorowym, Dyrektorom szkół, nauczycielom, członkom związku w tym Weteranom AK -wszystkim tym, którzy od lat popierają inicjatywę ZWIĄZKU i przyczyniają się do uświetnienia konkursu. Pogratulował także uczniom -uczestnikom konkursu wysokiego poziomu prac i podziękował im za decyzję wzięcia udziału w tym specyficznym, ambitnym konkursie.

Poseł podziękował także mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o naszym konkursie historycznym oraz innych inicjatywach, działaniach podejmowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Zaprosił także wszystkich na przyszłoroczną edycję konkursu.

Poseł Sławomir Zawiślak podkreślił, że organizowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość konkurs to ponadczasowa forma polskiej lekcji patriotyzmu dnia dzisiejszego i jutra, którą traktujemy jako naszą wspólną odpowiedzialność i powinność – zadanie wobec Ojczyzny, wobec pamięci o żołnierzach Armii Krajowej, Żołnierzach Wyklętych.

Następnie głos zabrał Sekretarz Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie Ryszard Dorf, który po wystąpieniu w imieniu Zarządu wręczył Posłowi Sławomirowi Zawiślakowi Złota Odznakę  ŚZŻAK za wkład pracy społecznej w ŚZŻAK poświęconej etosowi Armii Krajowej.

W dalszej części uroczystości Prezes Sławomir Zawiślak wraz z Wiceprezesem mjr. Tadeuszem Kopciem, oraz Wiceprezesem por. Andrzejem Jaroszyńskim, wypełniając postanowienia uchwały nr 34 z dnia 1 czerwca 2016 r. wręczyli przyznane przez Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość Medale za Zasługi na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, które  otrzymali:

mgr Zygmunt Kamiński–  Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,

mgr Antoni Szostek  – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,

mgr Irena Staroń – Nauczyciel Zespołu Szkół w Zwierzyńcu,

mgr Małgorzata Sawulska – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

mgr Andrzej Krukowski – Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu

mgr Marta Pindor– Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ w Biłgoraju

 

Po dekoracjach miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie  dyplomów oraz nagród jego uczestnikom. W konkursie przewidziano następujące nagrody: Aparaty fotograficzne,  Ramki cyfrowe, Słuchawki TACTIC 3D Fury,  karty pamięci, odtwarzacze mp 3.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac w/w komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce  –  Patrycja Ożóg – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

II miejsce – Mikołaj Korkosz   –  Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

III miejsce – Emilia Kuczmowska – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu.

 

Wyróżnienia:

Joanna Marcola– Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

Norbert Buryło  – Szkoła Podstawowa  im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

 

7 uczestników otrzymało podziękowania za udział w  konkursie.

 

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Piotr Szteinmiller – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,

II miejsce – Kamil Krawczyk– Zespół Szkół Publicznych w Suścu

III miejsce – Ada Kostrubiec – Gimnazjum Nr 1 im. Adama  Mickiewicza w Zamościu

 

Wyróżnienia:

Wiktoria Jamroż, Kinga Buczek – Zespół Szkół  im. Henryka  Sienkiewicza w Grabowcu,

Kamila Ciucka, Klaudia Ciucka, Magdalena Stanisławczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów, Arnold Sokołowski, Paweł Szewczuk, Hubert Kulasa, Barbara Czausz, Bartłomiej Lewusz – Gimnazjum Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,

Wiktoria Tochman, Maciej Kordyaczny – Gimnazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu,

Anna Abramek – Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu,

Wiktor Wachowicz – Gimnazjum Nr 1 im. Adama  Mickiewicza w Zamościu,

Wiktoria Run – Gimnazjum Publiczne  im. Dzieci Zamojszczyzny.

 

5 uczestników otrzymało podziękowania za udział w  konkursie.

 

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Marcin Witkowski – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Zamościu,

II miejsce – Norbert Marek – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,               

III miejsce – Natalia Kula– Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju.

 

Wyróżnienia: 

Aleksandra Zawada – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,

Karolina Rogowska, Ilona Rębisz – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

 

19 uczestników otrzymało podziękowania za udział w  konkursie.

 

Ponadto wszystkim uczniom i ich opiekunom a także Dyrekcjom Szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy.

 

Pamiątkowe dyplomy otrzymali:

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

 

mgr Anna Rojek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

dr Krzysztof Klikicki – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

mgr Iwona Gałecka– Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny,

mgr Elżbieta Zub – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach,

mgr  Aneta Jóźwik – Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach,

mgr Ewa Grudewicz – Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Gimnazjum im. Róży Zamojskiej, Filia Szkoły Podstawowej im. Marii i Jana Pacześnych w Wytłoczce,

mgr Jolanta Grelak – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,

mgr Magdalena Bojarczuk – Zespół Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 1 im. Adama  Mickiewicza  w Zamościu,

mgr Aleksandra Skowron – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,

mgr Małgorzata Drozd – Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu,

mgr Anna Danilczuk – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

mgr Bożena Wolańczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów,

mgr Małgorzata Smolińska– Gimnazjum Nr 3 im. Papieża JP II w Zamościu,

mgr Dariusz Smoll – Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu,

mgr Anna Szozda – Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie,

mgr Michał Pałczyński – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,

mgr Aleksandra Skowron – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,

mgr Arkadiusz Jastrzębski – Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju,

mgr Jolanta  Kurantowicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,

mgr Małgorzata Kitka – Burs Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu,

mgr Anna Sadowska – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,

mgr Ewa Bakun – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,

mgr Zbigniew Kordyaczny – III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu,

mgr Zygmunt Kamiński – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Zamościu,

mgr Elżbieta Zub – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

 

Dyrektorzy szkół:

 

mgr Zygmunt Kamiński – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,

mgr Waldemar Leszczyński – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu,

mgr Agnieszka Herc – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

mgr Jan Czochra – Zespół Szkół w Zwierzyńcu,

mgr Barbara Badyła – – Szkoła Podstawowa im. J. Kilińskiego w Tyszowcach,

mgr Elżbieta Zub – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach,

mgr  Janusz Kiecana – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

mgr Elżbieta Widyma  – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

mgr Maria Kaliszczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach,

mgr Teresa Sołowiej – Zespół Szkół Nr 3 w Zamościu,

mgr Dominika Gil – Gimnazjum Nr 2 im. J. Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu,

mgr Józef Czerniak – Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu,

mgr Alicja Dubel – Zespół Szkół Nr2, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu,

mgr Tomasz Goździuk   – Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie,

mgr Janusz Skubisz – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,

mgr Marian Klecha – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju,

mgr Antonii Szostek – III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. NORWIDA w Zamościu,

mgr Barbara Obszańska – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,

mgr Wiesław Monachowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,

mgr Andrzej Czapla – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie.

 

Dyplomy przyznano także J. E. ks. biskupowidr Marianowi Rojkowi – Ordynariuszowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi -Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Teresie Misiuk– Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty oraz Pani Agnieszce Biernackiej –Kierownik Klubu Batalionowego. 

 

Łącznie rozdano ponad 100 okolicznościowych dyplomów.

 

Nagrody rzeczowe, dyplomy wręczali Weterani- żołnierze Armii Krajowej: mjr. Tadeusz Kopeć oraz  por. Józef Kukułowicz.

 

Uroczyste rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu uświetnił spektakl w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej „ Mundi” z Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków  w Zamościu, której opiekunem jest pan Łukasz Trojanowski, oraz pieśni patriotyczne wykonane przez uczennice ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach.

Po spektaklu organizatorzy zaprosili  uczestników uroczystości na  poczęstunek.

 

W uroczystości udział wzięli m.in:

płk. Tadeusz Nastarowicz – dowódca 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, mjr. Jerzy Żołądek – Wojskowy Komendant Uzupełnień, Agnieszka Biernacka – Kierownik Klubu Batalionowego, Przedstawiciel Prezesa ZGŚZŻAK w Warszawie – Sekretarz Związku płk Ryszard Dorf, Monika Żur – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie  Oddział Zamiejscowy w Zamościu, Eugeniusz Pelak – zastępca Lubelskiego Kuratora Oświaty, Jan Lelonek – Kierownik Zamojskiego Oddziału Kuratorium Oświaty w Lublinie, Bogdan Leszczuk – Kierownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu,harcmistrz Anna Rojek – Komendant Hufca Tomaszowskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość m.in Weterani AK, członkowie Zarządu, Prezesi Kół Rejonowych, członkowie Komisji Konkursowej. Obecni byli także dyrektorzy i nauczyciele szkół noszących imię Armii Krajowej oraz współpracujący ze ŚZŻAK Okręg Zamość żołnierze Armii Krajowej, rodzice, opiekunowie i instruktorzy.


fot. ŚZŻAK Okręg Zamość