18 lipca 2024

Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy

Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość ogłasza czwartą już edycję konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Reklamy

 

            Szczegółowe informacje n/t konkursu (Regulamin konkursu historycznego) zostały przekazane do Lubelskiego Kuratora Oświaty i w najbliższym czasie, w ramach realizacji porozumienia o współpracy, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium. Powyższe informacje- wraz z zaproszeniem do udziału- zostaną także przesłane drogą elektroniczną przez Sekretariat ŚZŻAK O/ Zamość do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz podstawowych, które funkcjonują na terenie 6 powiatów- obszarze działania ŚZŻAK Okręg Zamość.

            Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – ks. Bp Marian Rojek, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Ciechanowski oraz Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz.

Reklamy

Pragniemy poinformować, iż ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 26 kwietnia 2013r. Prace konkursowe należy złożyć osobiście do dnia 24 maja 2013 roku do siedziby Okręgu ŚZŻAK w Zamościu lub do tego dnia przesłać pocztą na adres Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem ,,Konkurs historyczny”. W przypadku, gdy szkoła nie przystąpi do konkursu organizatorzy dopuszczają przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych indywidualnie.           

            Oceną złożonych prac zajmie się Komisja powołana przez Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość, w skład, której wejdą m.in. przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie, sympatycy ŚZŻAK. Szczególnie liczymy, iż uczestnicy konkursu przygotują prace dotyczące tzw. białych plam historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę.   

Reklamy

Do dnia 4 czerwca 2013 roku poinformujemy Dyrektorów szkół o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień 7 czerwca 2013 roku. Najciekawsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

            Organizator konkursu – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem.

            W celu uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00)- tel. 84 677 65 56, lub z naszym Prezesem- Posłem Sławomirem Zawiślakiem- tel. 501 589 888).

 

Regulamin »

Bibliografia »