Honiatycze: Dzień mundurowy w szkole

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Kryłowie uczestniczyli w zorganizowanym przez Zespół Szkół w Honiatyczach (gmina Werbkowice) – Dniu Mundurowym.

Reklamy

Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Honiatyczach, a udział w nim wzięło czterdzieści sześcioro dzieci z wymienionej szkoły. Tematykę spotkania stanowiły zagadnienia dotyczące służby w Straży Granicznej i jej znaczenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi zamieszkujących tereny położone w strefie nadgranicznej. Funkcjonariusz SG omówił też podręczny sprzęt wykorzystywany do ochrony granicy państwowej, dokumenty niezbędne do okazania przez podróżnych podczas przekraczania granicy państwowej oraz przygotowania Straży Granicznej do zbliżających się mistrzostw Euro 2012.

Całość spotkania przebiegła w bardzo ciepłej atmosferze i spotkała się z dużym zainteresowaniem dzieci – problematyką służby w Straży Granicznej. Dzieciom przedstawiono prezentację zawierającą zdjęcia wybranego sprzętu wykorzystywanego do ochrony granicy państwowej jak również krótki film poświęcony służbie w Straży Granicznej.

Reklamy

W ramach podziękowania za liczne uczestnictwo – każde dziecko otrzymało od funkcjonariusza symboliczny prezent w postaci lizaka.  W spotkaniu udział wzięli również funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej.


Info i foto: NOSG