Horodło: Jubileusz 90 – lecia OSP

W dniu 02 czerwca 2013 roku odbyła się uroczystość związana z obchodami jubileuszu 90-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Horodle połączona z gminnymi zawodami sportowo – pożarniczymi.

Reklamy

Obchody jubileuszu rozpoczęły się przemarszem kolumny strażaków i zaproszonych gości do kościoła na uroczystą mszę świętą w  intencji strażaków. Kolumnie towarzyszyły poczty sztandarowe z OSP Horodło, Strzyżów, Bereżnica, Matcze, Liski oraz Zespołu Szkół w Horodle. Do marszu przygrywała Orkiestra Dęta z Uchań pod batutą Pana Jana Rybczyńskiego. Mszę Świętą koncelebrował kapelan strażaków ksiądz Roman Karpowicz oraz ksiądz kanonik Henryk Krukowski. Po mszy św. przy akompaniamencie orkiestry dętej uczestnicy przemaszerowali w szyku defiladowym na boisko sportowe, gdzie odbył się uroczysty ceremoniał obchodów 90-lecia OSP Horodło. Pododdziałami dowodził druh Piotr Szymusiak – Komendant Gminny OSP. Otwarcie uroczystości dokonał Wójt Gminy Horodło – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle druh Krzysztof Bożek – serdecznie witając wszystkich przybyłych.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

  1. Kapelan Strażaków Ksiądz Roman Karpowicz – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Strzyżowie.
  2. Ksiądz Kanonik Henryk Krukowski –  Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Horodle.
  3. Ksiądz Karol Stolarczyk –  Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej w Horodle.
  4. Pan Brygadier Dariusz Bednarz – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.
  5. Pan Major Marek Wrona – Komendant Placówki Straży Granicznej w Horodle.
  6. Pani Elżbieta Kuczyńska – Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle.
  7. Pan Paweł Augustynek – Przewodniczący Rady Gminy Horodło.
  8. Pan Józef Krzywiński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Minutą ciszy uczczono wszystkich zmarłych strażaków.

Wręczono medale i odznaczenia zasłużonym strażakom „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Po zakończeniu ceremonii odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście w osobach:

 

1. Pan Brygadier Dariusz Bednarz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie.

2. Pan Major Marek Wrona – Komendant Placówki Straży Granicznej w Horodle.

3. Pani Elżbieta Kuczyńska – Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle.

4. Pan Paweł Augustynek – Przewodniczący Rady Gminy Horodło oraz Pan Krzysztof Bożek – Wójt Gminy Horodło – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle – dziękując strażakom za ich pracę, za 90 lat służby.

Jubilatka od gości zaproszonych otrzymała szereg listów gratulacyjnych, okolicznościowych i podziękowania dla strażaków za aktywną i  wieloletnią współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Druh Jerzy Dańczuk – w imieniu prezesa OSP Horodło i wszystkich strażaków podziękował władzom pożarniczym za odznaczenia i medale. Podziękowania skierowane zostały, również do instytucji organów władzy, jednostek OSP oraz wszystkich fundatorów za wsparcie idei organizacji uroczystości 90-lecia działalności statutowej OSP Horodło. Podziękował za listy gratulacyjne. Wraził w  imieniu własnym i całej jednostki za otrzymane wyróżnienia dalszą działalność społeczną, podejmowanie trudu w realizację i poprawę zadań ochrony przeciwpożarowej.

Po części oficjalnej i odprowadzeniu pododdziału strażackiego licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej, a następnie przeprowadzono gminne zawody sportowo – pożarnicze pod nadzorem komisji sędziowskiej z Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie, której przewodniczył Pan Brygadier Dariusz Jakubiak.

W trakcie uroczystości serwowano grochówkę strażacką.

 

 

Źródło i fot: UG Horodło/ Paweł Bednarczuk