Horodło: Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 22 marca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle odbyły się XXXV eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Reklamy

W eliminacjach wzięło udział 20 osób w trzech grupach wiekowych:

–   10 uczniów ze szkół podstawowych,

–   7 uczniów ze szkół gimnazjalnych,

–   3 uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej.

 

W skład Jury weszli:

1. Przewodniczący – kpt. Piotr Bartko – przedstawiciel KP PSP w Hrubieszowie,

2. Sekretarz – Paweł Bednarczuk – sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku

    OSP RP w Horodle,

3. Członek – Piotr Szymusiak – Komendant Gminny OSP,

 

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

 

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa):

I    miejsce –  Paulina Kowalska – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie;

II   miejsce – Piotr Sakowski – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie;

III  miejsce – Krystian Koza – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie.                       

 

II grupa wiekowa (gimnazja):

I miejsce – Michał Romak – Zespół Szkół w Horodle /Gimnazjum Publiczne/;

II miejsce – Krystian Fornal – Zespół Szkół w Horodle /Gimnazjum Publiczne/;

III miejsce – Justyna Janusz –  Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie.

 

III grupa wiekowa (szkoła ponadgimnazjalna):

I   miejsce – Tomasz Kaczyński – Zespół Szkół w Horodle /LO/;

II  miejsce – Patrycja Wikło –  Zespół Szkół w Horodle /LO/;

III miejsce – Przemysław Pańko – Zespół Szkół w Horodle /LO/.

 

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia ufundowane przez Wójta Gminy Horodło – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w  eliminacjach, dyrektorom szkół, nauczycielom i opiekunom za włożony wysiłek w przygotowanie uczestników do turnieju. Słowa podziękowania kierujemy do Pana Komendanta Powiatowego PSP w  Hrubieszowie za pomoc w  przeprowadzeniu turnieju oraz Panu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w  Horodle za udostępnienie sali widowiskowej.


Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w  kolejnych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 
 
Źródło: UG Horodło