Horodło w obiektywie

Gminny Ośrodek Kultury w Horodle oraz Biblioteka Publiczna w Horodle przy udziale Towarzystwa Miłośników Horodła organizuje I edycję konkursu fotograficznego „Horodło w obiektywie”.

Reklamy

u>R E G U L A M I N

I.Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Horodle
Biblioteka Publiczna w Horodle

Partnerzy:
Towarzystwo Miłośników Horodła

II. Cele
– celem konkursu jest zgromadzenie oraz popularyzacja najciekawszych fotografii ukazujących piękno Horodła, jego historię i walory krajobrazowe.
– archiwizacja dokumentacji fotograficznej regionu.

III. Założenia:
– konkurs będzie składał się z 5 edycji w latach 2008 – 2012
– konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących z różnych grup wiekowych, zarówno amatorów, jak i dojrzałych profesjonalnych twórców
– osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie
– uczestnik powinien zgłosić na konkurs 5 fotografii, które będą traktowane jako jedna praca
– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie lub nadesłanie zdjęć w formacie 21 x 30 cm na adres organizatora.
– zgłoszone na konkurs prace muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce wykonania fotografii, oraz godło/pseudonim autora/
– uczestnik konkursu, poprzez nadesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz fotografii wyraża zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie i publikację oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu fotograficznego
– nadsyłane prace nie zostały uprzednio publikowane
– fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystywania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji
w nieograniczonym zakresie
– nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez jury prace zostaną opublikowane w albumie w 2013 roku
w 600 rocznicę zawarcia Unii Horodelskiej
– fotografie wraz z formularzem zgłoszeniowym w kopercie zamkniętej i opatrzonej godłem należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Hrubieszowska 1
22-523 Horodło
od 01. 04.2008 r. do 15.07.2008 r.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu :
– fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury, które zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

V. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

– I nagroda – 300 zł
– II nagroda – 200 zł
– III nagroda – 100 zł
– 3 wyróżnienia

VI. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas „Dni Horodła” w dniu 3 sierpnia 2008 roku.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej

REGULAMIN – plik do pobrania >>

ZGŁOSZENIE – plik do pobrania >>

Zapraszamy do udziału !!!