Horodło w obiektywie

HrubieszówHorodło

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury w Horodle i Biblioteka Publiczna w Horodle organizują II edycję konkursu fotograficznego „Horodło w obiektywie”. Zamierzeniem organizatorów jest prezentacja piękna Horodła z uwzględnieniem historii i walorów krajobrazowych oraz tworzenie dokumentacji fotograficznej regionu.

***

Reklamy

R E G U L A M I N

I. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Horodle
Biblioteka Publiczna w Horodle
Partnerzy: Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne.

II. Cele
Zamierzeniem organizatorów jest prezentacja piękna Horodła z uwzględnieniem historii i walorów krajobrazowych oraz tworzenie dokumentacji fotograficznej regionu. Organizatorzy pragną zachęcić do zgłaszania zdjęć archiwalnych stanowiących istotny wkład do historii miejscowości.

III. Założenia
1. Konkurs będzie realizowany corocznie w latach 2008 – 2012
2. Konkurs ma charakter otwarty
3. Każdy uczestnik może nadesłać do 10 zdjęć, w tym jeden zestaw do 5 fotografii
4. Technika fotogramów jest dowolna, format 20×30 cm.
5. Nadesłane zdjęcia historyczne i archiwalne zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone (format dowolny, ilość nieograniczona). Wskazany jest opis sytuacji, osób przedstawionych na zdjęciu.
6. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie
7. Każde zdjęcie powinno być na odwrocie czytelnie opisane numerem, tytułem i godłem zgodnie z kartą zgłoszenia.
8. Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną, podpisaną godłem kopertę zawierającą kartę zgłoszenia oraz wglądówka w wersji elektronicznej – format min. 10×15 – 300 dpi.
9. Prace z formularzem zgłoszenia należy nadesłać lub dostarczyć do dnia 15 lipca 2009 na adres:

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Hrubieszowska 1
22-523 Horodło

10. Prace nadesłane przechodzą na własność organizatora (nie dotyczy fotografii archiwalnych), który zastrzega sobie możliwość wykorzystania nieodpłatnego fotografii w celach promocji konkursu oraz popularyzacji Horodła
11. Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez jury prace zostaną opublikowane w albumie z okazji 600 rocznicy zawarcia Unii Horodelskiej przypadającej w 2013 roku.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu
Powołane przez Organizatora jury oceni i przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Jury przysługuje prawo interpretacji regulaminu a werdykt jest ostateczny i nie podlega zmianie

V. Przewiduje się przyznanie następujących nagród :
I nagroda – 300 zł
II nagroda – 200 zł
III nagroda -100 zł
3 wyróżnienia

VI. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas „Powiatowego Nadbużańskiego Jarmarku Kulinarnego” w dniu 26 lipca 2009 roku.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania w GOK Horodło
i na stronie www.horodlo.pl >>

Zapraszamy do udziału !

info
UG Horodło

Hrubieszow LubieHrubie 2009