Horodyszcze: Wyremontowano świetlicę z funduszy europejskich

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzono remont wiejskiej świetlicy w Horodyszczu w gminie Dołhobyczów. Całkowita wartość projektu: 88.737,00 zł, dofinansowanie z EFRROW wyniosło 51.824,00 zł.

Reklamy


Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania„Odnowa i rozwój wsi”

Lokalizacja: miejscowość Horodyszcze, gmina Dołhobyczów, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie.

Tytuł operacji: „Remont wiejskiej świetlicy w Horodyszczu”

Opis operacji:

Zakres prac wykonanych w ramach zadania:

 1. Remont dachu-1 kpl.,
  1. Stolarka- 1 kpl.,
  2. Podłogi- 1 kpl.,
  3. Roboty wewnętrzne- 1 kpl.,
  4. Elewacja z deski elewacyjnej i podsufitki- 1 kpl.,
  5. Utwardzenie terenu- 1 kpl.,
  6. Instalacja odgromowa- 1 kpl.,
  7. Roboty elektryczne- 1 kpl..

 

Całkowita wartość projektu: 88.737,00 zł,w tym kwalifikowane: 67.095,99zł.

Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW:  51.824,00zł.


źródło: UG Dołhobyczów