Hrebenne: Nieudany przemyt ikon za 8 tys.

Funkcjonariusze Nadbużańskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w drogowym przejściu granicznym w Hrebennem udaremnili wywóz z kraju przedmiotów noszących cechy zabytkowe.

Reklamy

W nocy z 4 na 5 marca br., w czasie odprawy granicznej, funkcjonariusze ujawnili w samochodzie  trzy ikony z końca XIX wieku o szacunkowej wartości około 8 tysięcy zł każda oraz lampę naftową, będące prawdopodobnie zbytkami. Przedmioty te, usiłował wyprowadzić z kraju 38 – letni obywatel Ukrainy, który nie zgłosił zamiaru ich wywozu oraz nie posiadał wymaganego przepisami zezwolenia.

W przedmiotowej sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze.

Reklamy

Obywatel Ukrainy, swoim zachowaniem wyczerpał znamiona czynu zabronionego z art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. z późn. zm. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Za wywóz zabytku za granicę bez pozwolenia grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd zaś może także orzec przepadek zabezpieczonych przedmiotów.

 

Źródło i fot: NOSG