Hrubieszowski Produkt Kulinarny 2009

Hrubieszów Gminny Ośrodek Kultury w Horodle oraz Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie organizują kolejną edycję konkursu na Hrubieszowski Produkt Kulinarny. Finał konkursu nastąpi w czasie festynu agroturystycznego 26 lipca w Horodle.

Reklamy

***

HRUBIESZOWSKI PRODUKT KULINARNY 2009
REGULAMIN

1. ORGANIZATOREM KONKURSU JEST:
• Gminny Ośrodek Kultury w Horodle oraz Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

2. CELEM KONKURSU JEST:
• poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla regionu hrubieszowskiego, które mogą się stać jego wizytówką;
• poznawanie, gromadzenie i popularyzacja wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych jak również przez lokalne organizacje;
• upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania specyficznych walorów ziemi hrubieszowskiej i jej kulinarnego dziedzictwa w lokalnej ofercie agroturystycznej.

3. UCZESTNIKAMI KONKURSU MOGĄ BYĆ:
• osoby indywidualne;
• organizacje formalne i nieformalne, np. KGW, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne.

4. PRODUKTY BĘDĄ OCENIANE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:
• Ciasta, chleby i inne wypieki;
• Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe);
• Inne produkty regionalne (pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i mieszane).

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w GOK w Horodle, ul. Hrubieszowska 1, 22-523 Horodło, tel. 084 651 51 01;
• przystępujący do konkursu na „Hrubieszowski Produkt Kulinarny” mogą przygotować dowolną ilość produktów w różnych kategoriach.

6. Produkty zgłoszone do konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

7. Każda potrawa zostanie oceniona według następujących kryteriów:
• smak potrawy /1-10 punktów/;
• regionalność i tradycyjna receptura wytwarzania potrawy /1 -5 punktów/;
• oryginalność potrawy /1- 5 punktów/;
• sposób podania i prezentacji potrawy (wygląd stoiska, nakrycie stołu, opis potrawy i sposób serwowania, itp.) /1 – 5 punktów/.
Maksymalnie uczestnik może otrzymać 25 pkt.

8. NAGRODY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:
• I miejsce – nagroda rzeczowa
• II miejsce – nagroda rzeczowa
• III miejsce – nagroda rzeczowa
Ponadto przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe i upominki.

9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 lipca 2009 r. podczas Powiatowego Nadbużańskiego Jarmarku Kulinarnego w Horodle.

Projekt współfinansowany jest przez Zarząd Powiatu w Hrubieszowie w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

zobacz zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009