16 lipca 2024

Hrubieszowszczyzna: Pula nagród 10 000 zł w konkursie „Inicjatywy lokalne na obszarze LGD”

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania ogłasza konkurs „Inicjatywy lokalne na obszarze LGD – II edycja”. Celem konkursu jest wyróżnienie organizacji i grup najbardziej zaangażowanych w inicjatywy na rzecz swoich środowisk w roku 2012.

Reklamy

Konkurs dotyczy przedsięwzięć dla których Uczestnik Konkursu jest głównym organizatorem lub współorganizatorem.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, wiosek tematycznych i innych formalnych i nieformalnych grup, posiadających siedzibę lub miejsce swojego działania na obszarze objętym działalnością Organizatora, tj. na terenie gmin wiejskich powiatu hrubieszowskiego: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice.

Reklamy

Konkurs polega  na opisaniu przez Uczestnika Konkursu przy wykorzystaniu formularza konkursowego form swojej aktywności podejmowanej na rzecz społeczności lokalnej i jej integracji w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu.

Opis powinien być odpowiedzią na następujące pytania:
1. Czego dotyczyło wydarzenie?
2. Do kogo kierowana była inicjatywa?
3. Wymienić co zostało zrobione?

Reklamy

Termin składania formularzy konkursowych upływa  dnia 15.11.2013 r.

Miejsce składania formularzy: Biuro Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, ul. 3 Maja 10, 22-500 Hrubieszów.

Więcej informacji pod nr tel.: (84) 696 20 77.

Materiały do pobrania:
– Formularz konkursowy
– Regulamin

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


info: LGD Lepsze Jutro

fot. TFZH