Hulcze: Zawody sportowo-pożarnicze połączone z poświęceniem świetlicy

30 czerwca 2013r. na boisku sportowym w miejscowości Hulcze odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze połączone z poświęceniem świetlicy.

Reklamy

Po Mszy Świętej w intencji strażaków którą celebrował  Dziekan Dekanatu Tarnoszyńskiego  ksiądz Władysław Gudz oraz proboszcz parafii ksiądz Jerzy Piasecki dokonano aktu poświęcenia świetlicy.

 

W zawodach  udział wzięło 16 drużyn w tym:

  • 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
  • 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze
  • 1 kobieca drużyna pożarnicza

 

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

 

w kategorii druzyn męskich

         I miejsce zajęła jednostka OSP Żniatyn

         II miejsce jednostka OSP Witków

         III miejsce jednostka OSP Horoszczyce

 

w kategorii drużyn kobiecych:

         I miejsce zajęła jednostka OSP Żabcze

 

w kategorii Męskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

         I miejsce zajęła drużyna z Żniatyna

 

w kategorii Żeńskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

         I miejsce zajęła drużyna z Witkowa

        

Ważnym akcentem zawodów było wręczenie medali i odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa których dokonał V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Józef Kuropatwa, oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dołhobyczowie Józef Demendecki.

Druhowie otrzymali medale za zasługi dla pożarnictwa:  1 Złoty Znak Związku,

11 złotych medali, 14 srebrnych, 19 brązowych oraz 33 odznak wzorowego strażaka.

Na ręce Prezesa jednostki OSP Dołhobyczów Henryka Kowalczuka dla wszystkich druhów tej jednostki wręczono list gratulacyjny w związku z obchodami w roku bieżącym jublileuszu 90 lecia powstania jednostki OSP Dołhobyczów.

Obsługę techniczną zawodów sportowo-pożarniczych zapewnił skład  sędziowski z Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie.

 
 
Źródło i fot: Urząd Gminy Dołhobyczów