I Forum Gospodarcze Powiatu i Miasta Hrubieszów

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

„Przedsiębiorstwa w dobie kryzysu – wyzwania i perspektywy” – pod takim tematem odbyło się w dniu 24 września 2009 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury I FORUM GOSPODARCZE POWIATU I MIASTA HRUBIESZÓW.

***

Reklamy

Podczas konferencji zostały wręczone nagrody „Active Young Business People” młodym, wyróżniającym się przedsiębiorcom:

– Przemysławowi Kapuście – Agencja multimedialna „Realis” tworząca szeroko rozumiane multimedia rozpoczynając od cyfrowych nagrań dźwiękowych, nagrań video, prostych prezentacji multimedialnych, a kończąc na interaktywnych systemach informatycznych;

– oraz Markowi Poznańskiemu – firma POZI, która zajmuje się prospekcją i dokumentacją stanowisk archeologicznych, zabytków, inwestycji, terenów zielonych, miast itp. z powietrza, przy użyciu sprzętu paralotniarskiego.

W dalszej części spotkania głos zabrali prelegenci: Mariusz Kicia – Prezes Zarządu Account Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.; Radosław Tkaczyk – Z-ca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie; Marta Podlodowska – Specjalista/Konsultant Enterprise Europe Network przy LFR; Tomasz Zając – Prezes Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD i Zbigniew Jaworski – Lubelskie Centrum Korporacyjne Bank PEKAO S.A., którzy w ciekawy sposób przedstawili uczestnikom konferencji możliwości rozwoju przedsiębiorstw i ich dotowania ze środków UE w okresie kryzysu gospodarczego. Całość spotkania poprowadziła Wioletta Wilkos – Dyrektor Generalny ARL Sp. z o.o.

Po części oficjalnej odbył się bankiet, podczas którego lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość zadawania pytań obecnym specjalistom oraz wymienić się własnymi doświadczeniami.

***

I Forum Gospodarcze Miasta i Powiatu Hrubieszów
Przedsiębiorstwa w dobie kryzysu – wyzwania i perspektywy
Hrubieszowski Dom Kultury, 24 września 2009 r. godzina 11:30

Referaty i wystąpienia:

„Kryzys – zagrożenie czy okazja inwestycyjna”
Mariusz Kicia-Prezes Zarządu Account Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Dotacje dla przedsiębiorców w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Radosław Tkaczyk- Z-ca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Enterprise Europe Network – wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki
Marta Podlodowska – Specjalista/Konsultant Enterprise Europe Network przy LFR

PROW – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Tomasz Zając- Prezes Stowarzyszenia Hrubieszowskiego, „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009