I Lubelskie Targi Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do wzięcia udziału w I Lubelskich Targach Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej organizowanych w ramach projektu „Lubelska Akademia Ekonomii Społecznej”.

Reklamy

Targi odbędą się w dniach 10-11 marca 2012r. w Lublinie na terenie Targów Lubelskich S.A. przy ulicy Dworcowej 11 w Lublinie.

 

I Lubelskie Targi Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej będą pierwszym tego typu wydarzeniem na Lubelszczyźnie. Podczas Targów instytucje biorące w nich udział będą miały okazję zaprezentować swój dorobek szerokiemu gronu osób, a organizacje pożytku publicznego będą mogły dodatkowo promować swoją działalność w celu uzyskania 1% podatku. Targi posłużą również promocji podobnych inicjatyw w regionie oraz zwrócą uwagę na pozytywne aspekty angażowania się w pracę na rzecz społeczności lokalnej w ramach szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Dotychczas naszą inicjatywę poparli udzielając patronatu honorowego Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Krzysztof Hetman oraz Prezydent Miasta Lublina – Pan Krzysztof Żuk.

 

Wierzymy, że obecność Państwa oraz innych zaproszonych instytucji „przyciągnie” wielu mieszkańców Lubelszczyzny, a Państwu da możliwość przedstawienia swojej instytucji szerokiemu gronu odwiedzających.

 

Po przesłaniu zgłoszenia uczestnictwa w Targach, Instytucja otrzyma możliwość (pod warunkiem dostępności – decyduje kolejność zgłoszeń) bezpłatnego skorzystania ze standardowego stoiska targowego obejmującego m.in.: stoisko o powierzchni 6m², ścianki działowe w kolorze białym, stolik, 2 krzesełka, ladę, stojak na ulotki, kosz i wieszak lub możliwość własnego zagospodarowania stoiska w np.: sztalugi, telewizor, rzutnik, matę/wykładzinę itp. (po wcześniejszym ustaleniu i akceptacji Organizatora).

 

Termin składania zgłoszeń upływa 24 lutego 2012r.

 

Zapraszam również do zapoznania się i skorzystania z pozostałych form wsparcia w ramach projektu „Lubelska Akademia Ekonomii Społecznej” jakimi są:

–  Punkt doradczy świadczący pomoc w zakresie: prawa, marketingu i księgowości.

–  Akademia Liderów Ekonomii Społecznej, w ramach której odbędzie się cykl 5 warsztatów dotyczących m.in.: zarządzania
i finansowania instytucji szeroko rozumianego  sektora ES i kształtowania kompetencji liderskich

–  Portal Doradczo – Społecznościowy Ekonomii Społecznej dający szereg możliwości komunikacyjnych i edukacyjnych.

 

Projekt „Lubelska Akademia Ekonomii Społecznej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

 

Więcej szczegółów na:

www.ekonomiaspoleczna.lublin.pl