I Młodzieżowy Festiwal Piosenki Religijnej w Mirczu

I Młodzieżowy Festiwal Piosenki Religijnej w Mirczu „Z Tobą przez życie” odbędzie się 10.06.2012 roku. Organizowany jest przez Parafię Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu.

Reklamy

Ma na celu  pobudzenie amatorskich i parafialnych zespołów muzycznych do wykonywania pieśni liturgicznych i religijnych, stworzenia stałego forum wymiany doświadczeń i współpracy między zespołami oraz popularyzację najbardziej wartościowych treści muzycznych i sacrum w pieśniach.

Festiwal adresowany jest do młodzieżowych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, scholii, chórów.

Idea festiwalu zrodziła się w głowach młodzieży zespołu ”Te Deum” działającego przy miejscowej parafii.

Festiwal poprowadzi ks. Krzysztof Ślepokura – były wikariusz Parafii Mircze, obecnie wikariusz Parafii Miłosierdzia Bożego w Zamościu.

Uczestników oceniać będzie jury, uwzględniając dobór repertuaru, technikę wykonania i ogólny wyraz artystyczny. Po występach przewidziany jest poczęstunek dla wszystkich biorących udział w festiwalu. Podczas obrad planowany jest specjalny występ gospodarza.

Na zakończenie wykonawcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

 

PROGRAM FESTIWALU:

15.00 – Msza św.

16.30 – Uroczyste rozpoczęcie festiwalu.

17.00 –  Występy przybyłych zespołów.

19.00 – Obrady jury i występ specjalny gospodarza.

19.30 – Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

20.30 – Pożegnanie przybyłych gości i uroczyste zakończenie festiwalu.