II Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych

W dniu 18 listopada 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się II Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych.

Reklamy

Otwarcia Festiwalu dokonali: Wójt Gminy Werbkowice Pan Lech Bojko, przewodniczący Rady Gminy Pani Małgorzata Wojturska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Andrzej Osuch, Prezes Lokalnej Grupy Działania w Hrubieszowie „Lepsze Jutro” Pan Robert Palichleb oraz reprezentujący Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie Pan Paweł Kłosiński,

W tegorocznym Festiwalu udział wzięło 51 podmiotów artystycznych  (około 420 uczestników) reprezentowanych przez kilkanaście instytucji, a były to:

1. HALINA RADOMSKA-GCK WOJSŁAWICE

2. ZOFIA SULIKOWSKA-GCK WOJSŁAWICE

3. LEOKADIA PROKOPCZUK-GOKiT DOROHUSK

4. JÓZEFA STASIUK-GOKiT DOROHUSK

5. MACIEJ WOJTASIUK-ZAMOŚĆ

6. CZESŁAWA MOJSYN-GCK WOJSŁAWICE

7. HALINA MYSAKOWSKA-GOKiT DOROHUSK

8. MARIAN KULIK-GOK WERBKOWICE

9. EWA HORDYJ-SKK HRUBIESZÓW

10. EMILIA SOKÓŁ

ZDZISŁAWA ORDYNIEC-GOK STARY ZAMOŚĆ

11. JOLANTA URBANSKY

MIECZYSŁAW SIDORUK-GOKiT DOROHUSK

12. DANUTA DOMIŃCZUK

KRYSTYNA KAWALEC-GOKiT DOROHUSK

13. „NADBUŻAŃSKI KLON ZIELONY”-GOKiT DOROHUSK

14. „WESOŁE SĄSIADKI”-GOKiT DOROHUSK

15. „ZAGÓRZANKI”-GOK SUSIEC

16. „KUMOWIANKI”-SOK LEŚNIOWICE

17. „RAKOŁUPIANKI”-SOK LEŚNIOWICE

18. „JARZĘBINKI”-UG ŻMUDŹ

19. „SIELANKI”-SOK LEŚNIOWICE

20. „METAMORFOZA”-GOK BIAŁOPOLE

21. „STOKROTKI”-GOK TRZESZCZANY

22. „KALINA”-GOK RACHANIE

23. „POLANIE”-GOK WOŁAJOWICE

24. „ECHO”-GOK MIRCZE

25. „BOROWIANKI”-GOK BIAŁOPOLE

26. „UDRYCZANKI”-GOK STARY ZAMOŚĆ

27. „SAMI SWOI”-GOK HORODŁO

28. „KRESOWIANKI”-GOK DOŁHOBYCZÓW

29. „HUCZWIAŃSKIE ECHO”-ZNP HRUBIESZÓW

30. „ZESPÓŁ ZE SZPIKOŁOS”-GOK WOŁAJOWICE

31. „KANTATA”-SOK KOMARÓW OSADA

32. „POKOLENIE”-GOK WOŁAJOWICE

33. „GÓRZANKI”-GOK WERBKOWICE

34. „ZUZANKI”-GOK WOŁAJOWICE

35. „WRZOS”-GOK DOŁHOBYCZÓW

36. „POGRANICZE”-GOK DOŁHOBYCZÓW

37. „JUTRZENKA”-GOK WOŁAJOWICE

38. „KOPYŁOWIANIE”-GOK HORODŁO

39. „PROMIEŃ”-SKK SŁONECZKO

40. „ZŁOTY WIEK”-KS. HDK HRUBIESZÓW

41. „OGRODNICZKI”-KGW ŁABUŃKI PIERWSZE

42. „ŁOPIEŃCZANKI”-GOK ŁOPIENNIK GÓRNY

43. „KRESOWIANIE”-GOK HORODŁO

44. „ZES.ŚPIEW. Z KAPELĄ Z HONIATYCZ”-GOK WERBKOWICE

45. „BIESIADA”-KRASNOSTAWSKI DOM KULTURY

46. „WÓJTOWIANIE”-KRASNOBRODZKI DOM KULTURY

47. „ALE BABKI”-GOKiT DOROHUSK

48. „LOTOS”-GOK WERBKOWICE

49. „KORAL”-KAMIEŃ

50. „POGRANICZE”-UG LUBYCZA KRÓLEWSKA

51. „KAPELUŚKA”-GOK WOŁAJOWICE

 

Występujących oceniało Jury w składzie:

Pan  Józef Obroślak – przewodniczący Jury

Pani  Aleksandra Chojnacka – instruktor WOK Lublin

Pan  Damian Miechowicz –  departament Promocji i Turystyki Województwa Lubelskiego

Po przesłuchaniu wszystkich wykonawców, Jury oceniając: dobór repertuaru, poziom artystyczny oraz ogólną prezentację artystów, przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

·W kategorii soliści wyróżnienia przyznano: pani Józefie Stasiuk z Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku oraz pani Zofii Sulikowskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Wojsławicach.

·W głównej kategorii, czyli zespoły śpiewacze, Jury postanowiło przyznać:

I miejsce – „Kumowianki” z Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach

II miejsce – „Wójtowianie” z Krasnobrodzkiego Domu Kultury

III miejsce – „Sielanki” z Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach

Najlepszą  wokalistką  Festiwalu  została  pani  Alicja Parkitny z zespołu „Wójtowianie” – Krasnobrodzki Dom Kultury, a najlepszym instrumentalistą pan Marcin Watras – akordeonista z zespołu „Ale Babki” – Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku.

 

Wszyscy uczestnicy Festiwalu zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny podczas swoich występów, za co otrzymywali gorące brawa. Festiwal stworzył także możliwość konfrontacji oraz wymianę doświadczeń uczestników i instruktorów, zawarcia nowych znajomości i przyjaźni.

Szczególne podziękowania należą się fundatorom nagród pieniężnych za zdobyte miejsca i wyróżnienia:

– Panu Lechowi Bojko – Wójtowi Gminy Werbkowice,

– Radzie Gminy Werbkowice,

– Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie,

– Panom Piotrowi i Andrzejowi Kot – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe w Werbkowicach,

– Panu Tomaszowi Pastoszukowi –  Firma Remontowo- Budowlana „ART – tre” w Werbkowicach,

– Państwu Wiesławie i Waldemarowi Kowalskim – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo- Produkcyjne „MECH- DOM” w Werbkowicach,

– Panu Robertowi Palichlebowi – prezesowi Lokalnej Grupy Działania „Lepsze Jutro” z Hrubieszowa,

– Pani Małgorzacie Czajce – księgarnia „Tomik” w Werbkowicach,

– Panu Marianowi Kozyra – piekarnia w Werbkowicach.

Zapraszamy za rok.