II Zjazdu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości

W dniu 25 marca br. we Włodawie odbył się wyborczy II Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości. Zadaniem Zjazdu był wybór Prezesa Zarządu Okręgowego, Członków Zarządu Okręgowego oraz członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania ponownie prezesem okręgu został poseł Sławomir Zawiślak.

Reklamy

W Zjeździe uczestniczyło 193 członków PiS reprezentujących okręg wyborczy składający się z 10 powiatów byłych województw: Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Pan Jarosław Kaczyński, zgodnie z postanowieniami Statutu Prawa i Sprawiedliwości oraz Ordynacji Wyborczej Władz Okręgowych PiS, wystąpił z pisemnym wnioskiem do uczestników Zjazdu o wybór na funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego Okręg nr 7-Chełm członka Rady Politycznej PiS Pana Posła Sławomira Zawiślaka – dotychczasowego Pełnomocnika Okręgowego PiS, a wcześniej p.o. Prezesa Zarządu Okręgowego. Zjazd Okręgowy w głosowaniu tajnym, przytłaczającą większością głosów (149 za,  39 przeciw i 5 wstrzymujących się) poparł tę kandydaturę i wybrał na nowego Prezesa Zarządu Okręgowego Pana Posła Sławomira Zawiślaka.

W dalszej kolejności Zjazd Okręgowy dokonał wyboru Członków Zarządu Okręgowego, do którego powołał następujące osoby:

 1. Olborski Andrzej – Zamość
 2. Gałaszkiewicz Krzysztof – Zamość
 3. Bednarz Lucjan – Zamość
 4. Obszański Jan – Zamość
 5. Zieliński Tomasz – Tomaszów Lubelski
 6. Fila Jan – Tomaszów Lubelski
 7. Kuśmierz Waldemar – Chełm
 8. Kamińska Małgorzata – Biała Podlaska
 9. Duszek Marcin – Biała Podlaska
 10. Sacharuk Grzegorz – Biała Podlaska
 11. Bylina Tomasz – Biała Podlaska
 12. Holaczuk Wiesław – Włodawa
 13. Wróblewski Adam – Parczew
 14. Szwaj Jerzy – Parczew
 15. Dzięga Andrzej – Radzyn Podlaski
 16. Różański Janusz – Biłgoraj
 17. Paska Henryk – Biłgoraj

 

Zgodnie z art.27 pkt2, ust.3 statutu PiS skład Zarządu Okręgowego uzupełniają pozostali członkowie Rady Politycznej PiS z terenu  Okręgu, tj. Poseł Beata Mazurek – Chełm, Poseł Adam Abramowicz – Biała Podlaska, senator Jerzy Chrościkowski – Zamość, Wojciech Żukowski – Tomaszów Lubelski, Lucjan Cichosz – Krasnystaw, Henryk Młynarczyk – Krasnystaw, Mariusz Zańko – Włodawa, Marek Kata – Hrubieszów.

Zjazd Okręgowy dokonał również wyboru Członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej – na tę funkcję wybrany został Pan Artur Banach – Zamość, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

W dalszej części Zjazdu jego uczestnicy przyjęli następujące uchwały i stanowiska:

 1. Sprzeciwiające się planom reorganizacji sądów rejonowych na Lubelszczyźnie
 2. Sprzeciwiające się planom likwidacji rejonów energetycznych na Lubelszczyźnie
 3. Popierające protest rolników w Bydgoszczy
 4. W sprawie sytuacji gospodarczej wschodniej części Województwa Lubelskiego
 5. W sprawie apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej o zaprzestanie dyskryminacji Telewizji TRWAM
 6. W sprawie sytuacji rolnictwa w Województwie Lubelskim
 7. W sprawie szkodliwych dla polskiej szkoły zmian w programach nauczania historii