III Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny Sigma Kwadrat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wraz z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Lublinie oraz Urzędem Statystycznym w Lublinie mają przyjemność zaprosić do udziału w trzeciej edycji Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Reklamy

Zmagania ze statystyką i demografią, podobnie jak w ubiegłym roku, dofinansowane są ze środków Narodowego Banku Polskiego. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, w poprzedniej edycji zwyciężył zespół III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu. Zmagania konkursowe będą doskonałą okazją do przybliżenia młodzieży praktycznego wymiaru statystyki i demografii przydatnego w kolejnych etapach edukacji i późniejszej pracy zawodowej, pozwolą również lepiej poznać zasady funkcjonowania i działalność polskich służb statystyki publicznej.

III Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny Sigma Kwadrat składał się będzie z dwóch etapów. Pierwszy polegał będzie na rozwiązaniu wybranego zadania praktycznego wykorzystującego wiedzę statystyczną i demograficzną. Przez kilka tygodni uczestnicy opracowywać będą wybrane przez siebie zagadnienia, porównywać będą między innymi procesy demograficzne zachodzące w poszczególnych województwach, badać struktury społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych uczniów swojej szkoły czy analizować procesy zachodzące w gospodarce rynkowej. Zespoły (do konkursu dopuszczone zostaną trzyosobowe zespoły pracujące pod opieką nauczyciela), które przygotują najciekawsze prace zostaną zaproszone do uczestnictwa w rozgrywce finałowej. Będzie ona polegać na zespołowym rozwiązaniu przygotowanych zadań i odpowiedzi na pytania z wiedzy statystyczno-demograficznej.

Dla najlepszych zespołów przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. Netbooki, wieże HiFi i odtwarzacze MP4. Nagrody otrzyma indywidualnie każdy członek zwycięskiego zespołu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Wszelkie informacje o III Lubelskim Konkursie Statystyczno-Demograficznym Sigma Kwadrat, szczegółowy harmonogram, regulamin i zadania pierwszego etapu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: http://sigma.wszia.edu.pl.