Ile kosztuje podatnika Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie?

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie już od lat jest jednym z najbardziej oszczędnych urzędów w Polsce. W najnowszym rankingu ogłoszonym przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” w bieżącym roku zajął trzecie miejsce w kategorii powiatów liczących poniżej 75 tys. mieszkańców.

Reklamy

Metoda obliczania rankingu jest identyczna jak w latach ubiegłych. Pod uwagę zostały wzięte wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej „administracja publiczna”, z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Wydatki remontowe mają bowiem incydentalny charakter i zaburzają wartość wskaźnika, który ma obrazować drogość (lub taniość) codziennego funkcjonowania urzędów.
 
Jak wyliczono, powiat w przeliczeniu na jednego mieszkańca przeznaczył w 2011 r. na wydatki bieżące jedynie 71,84 zł. Na wydatki te składają się przede wszystkim koszty utrzymania urzędu, wynagrodzenia pracowników i koszty funkcjonowania rady powiatu.
 
Powiat hrubieszowski od 8 lat utrzymuje się w czołówce powiatów z najtańszą administracją. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie od początku istnienia prowadzi oszczędnościową politykę kadrową. Zatrudnienie pracowników pozostaje niemal na niezmienionym poziomie – obecnie starostwo zatrudnia 67 osób. Wszystkie wydatki bieżące starostwa realizowane są w ramach posiadanych dochodów, które w 2011 r. wyniosły 60 mln 955 tys. zł. Wydatki bieżące zamknięto kwotą 48 mln  483 tys. zł., a majątkowe  12 mln 903 tys. zł. Zadłużenie na koniec minionego roku wyniosło jedyne 984 tys. zł. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację obiektów użyteczności publicznej. Warto wspomnieć, iż inwestycje powiatu w 2011 r. stanowiły 4,76% budżetu, a finansowane były przede wszystkim z pozyskanych środków zewnętrznych. Chodzi tu głównie o dotacje unijne, w których wykorzystaniu powiat również zajmuje czołowe miejsca w rankingach (artykuł z 3.02.2012 r Powiat Hrubieszowski w czołówce powiatów w kraju pod względem wysokości pozyskanych z UE dotacji!).

Pliki do pobrania

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie