Informacja dla mieszkańców gminy Horodło

HrubieszówHorodło

Reklamy

Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych. Informacja dla mieszkańców gminy Horodło w sprawie aktualizacji wniosków o dotacje.

Wójt Gminy Horodło informuję, iż osoby które w ubiegłym roku (listopad 2008r.), składały wnioski do urzędu gminy Horodło na sfinansowanie ze Środków gminnego i wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych powinny zgłosić się ponownie do urzędu gminy pok. nr 8, aby zaktualizować wnioski.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmuje wyłącznie koszty demontażu, transportu i utylizacji, dotacja nie obejmuje eternitu zdeponowanego i magazynowanego na posesjach.

info – UG Horodło

Hrubieszow LubieHrubie 2009