Informacja Urzędu Gminy w Horodle

Informacja o wyznaczeniu na obszarze Gminy Horodło miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklamy

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY
HORODŁO

o wyznaczeniu na obszarze Gminy Horodło miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U Nr 21, poz.112 z późn zm) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze Gminy Horodło, miejscami wyznaczonymi do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń w następujących miejscowościach:

HORODŁO
BEREŻNICA
HREBENNE
CEGIELNIA
KOPYŁÓW
ŁUSZKÓW
MATCZE
PORAJ
STRZYŻÓW
ZOSIN

***

Wójt Gminy Horodło
mgr Krzysztof Bożek