Informacje Gminy Hrubieszów 04. 01. 2006

Gmina Hrubieszów została zakwalifikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do udziału w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanym przez Bank Światowy.

Reklamy

br />Program ma pomóc w mobilizowaniu lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społecznych. Beneficjentami projektu będą: ludzie starsi, dzieci i młodzież oraz rodziny z dziećmi. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przygotowanie odpowiedniej jakości projektu. Eksperci regionalni mają wspierać samorząd gminy w przygotowaniu projektów.

Rada Gminy Hrubieszów uchwaliła 29.12.2005r. „Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2010” uwzględniającą programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz inne, w tym dotyczące osób niepełnosprawnych, których celem jest integracja i niesienie pomocy osobom i rodzinom z grup szczególnego ryzyka. Strategia jest również dokumentem, na podstawie którego gmina będzie się ubiegała o krajowe środki pomocowe, jak i środki z funduszy strukturalnych UE dla osób z wykluczenia społecznego.

W dniu 7 stycznia 2006 r. o godz. 14.00 Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka Wsi Moroczyn oraz GOK w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach organizują Dzień Seniora. W ramach jego organizacji przewiduje się konkursy piosenek, pokazy mody, koncerty życzeń, śpiewanie kolęd i pastorałek, wizytę niespodziewanego gościa oraz refleksje na temat „Czy senior jest potrzebny?”.

Wójt Gminy Hrubieszów
Jan Mołodecki