Informacje Gminy Hrubieszów 10. 01. 06

Dnia 14 stycznia 2006r. o godz. 18.00 w Gminnym Gimnazjum w Moniatyczach odbędzie się Bal Gimnazjalny uczniów klas trzecich, który rozpocznie się tradycyjnym polonezem.

Reklamy

br />Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka wsi Kobło oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach organizują w dniu 14 stycznia 2006 roku o godz.1300 w miejscowej świetlicy Dzień Seniora.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA ILUSTRACJĘ DO PRZECZYTANEJ KSIĄŻKI

Uczestnicy konkursu muszą przygotować zestaw trzech ilustracji do przeczytanej książki, formatu A4, wykonane dowolną techniką.
Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, adres szkoły i tytuł książki, do której sporządzono ilustracje. Dane należy umieścić na odwrocie pracy.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Hrubieszów
kat. A – uczniowie klas 0 – III
kat. B – uczniowie klas IV – VI

W poszczególnych kategoriach szkoła może wytypować pięciu uczniów.
Celem konkursu jest promocja czytelnictwa w twórczości plastycznej oraz kształtowanie zainteresowań plastycznych.
Prace należy nadesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach
22-500 Hrubieszów
do 20 lutego 2006 roku.

Organizatorami konkursu są:
Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach
Biblioteka Publiczna w Stefankowicach.

BOŻE NARODZENIE – TRADYCJE – POEZJA

Konkurs „Boże Narodzenie – tradycje – poezja ” obejmuje dwie dziedziny:
1. Folklor
2. Poezję

Organizator ustala następujące formy prezentacji konkursowych:

w dziedzinie FOLKLOR:
widowisko obrzędowe o tematyce: jasełka, herody, kolędnicy, szczodraki i inne formy zespołowego kolędowania.
Czas prezentacji do 30 min

w dziedzinie POEZJA:
szkołę reprezentuje trzech uczniów (kl. IV-VI);
każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory o tematyce Bożego Narodzenia.
Czas prezentacji do 10 minut.

Premiowane będą:
– poszukiwania repertuarowe;
– wierność tradycji, w tym strojów, sprzętów, języka;
– wyraz artystyczny prezentacji: staranność wykonania, kompozycja, dobór wierszy, komunikatywność, prezentacja, pomysłowość, itd.

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Hrubieszów.
Celem konkursu jest upowszechnianie bogatych tradycji obchodów Świąt Bożego Narodzenia.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 20 stycznia 2006 roku w siedzibie organizatora. Rozpoczęcie o godzinie 90.00.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość rozłożenia terminów przesłuchań na dwa dni, o czym poinformuje uczestników konkursu.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury
w Hrubieszowie z/s Wołajowicach
22-500 Hrubieszów

w terminie do 16 stycznia 2006 roku.