Informacje z Gminy Hrubieszów

Festyn „Zielone Pogranicze”
W dniu 10 czerwca 2007 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Ślipczu odbędzie się Festyn Zielone Pogranicze. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 13:00.

Reklamy

br />Organizatorami festynu są: Wójt Gminy Hrubieszów, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

W programie przewidziane są m. in. pokazy sprzętu Straży Granicznej.

Dzień Rodziny

W dniu 10 czerwca 2007 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrowiec odbędzie się Dzień Rodziny.

Organizatorami uroczystość są: Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Obrowcu.

Rozpoczęcie planowane jest na godz. 1500.

Warsztaty

W dniu 12 czerwca 2007 r. w Urzędzie Gminy Hrubieszów zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu przygotowania projektów do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz możliwości utworzenia partnerstwa lokalnego na terenie Gminy Hrubieszów.
Warsztaty przeprowadzą specjaliści z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego z Zamościa.

info:
Gmina Hrubieszów