Informacje z Gminy Hrubieszów

Dzień Samorządowca

Reklamy

W dniu 26 maja 2007 roku w Lasku Czumowskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Samorządowca.

Tegoroczne święto zostało zorganizowane pod hasłem: Nadbużański Przegląd Dziedzictwa Kulturowego Gminy Hrubieszów „Tradycja i przeszłość naszą przyszłością”, w związku z realizowanym przez Gminę Hrubieszów projektem w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej sesji Rady Gminy Hrubieszów, w trakcie której rozstrzygnięto konkursu „Czapki z głów” i nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Hrubieszów” Pani Helenie Irek, zgłoszonej przez Radę Sołecką sołectwa Teptiuków. Konkurs ten ma na celu uhonorowanie osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju Gminy Hrubieszów. Do konkursu nominowani byli również: Łucja Hojda i Wiesław Hojda z Wolicy oraz Krystyna Mazur z Kosmowea.

Ważnym elementem programu były przygotowane przez delegacje poszczególnych sołectw prezentacje i występy artystyczne, które uwzględniały dorobek dziedzictwa kulturowego miejscowości. Na ten dorobek składają się przede wszystkim: zabytkowe maszyny, urządzenia, przedmioty codziennego użytku, fotografie, inne wartościowe ze względu na swój wiek i charakter przedmioty.

Prezentacjom statycznym towarzyszyły, przygotowane przez zespoły sołectw, prezentacje dawnych obrzędów i zwyczajów z życia codziennego przeszłych pokoleń oraz występy kabaretów i śpiewaczych zespołów ludowych.
Łącznie wystąpiło 16 zespołów.

Rozstrzygnięto również konkurs „Prezentacja sołectw”. Pierwszą nagrodę przyznano sołectwom: Moroczyn, Ślipcze i Janki. Ogółem zaprezentowało się 30 sołectw, które otrzymały od Wójta Gminy Hrubieszów nagrody pieniężne za prezentacje.

Organizatorami tegorocznego Dnia Samorządowca byli: Wójt Gminy Hrubieszów, Sołectwo Czumów, Sołectwo Ślipcze, Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Lokalna Grupa Działania „Lepsze Jutro”.

Lotna premia wyścigu

W miejscowości Metelin, gm. Hrubieszów w dniu 30 maja 2007 r. usytuowano lotną premię podczas przejazdu na trasie Hrubieszów – Tyszowce na I Etapie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Przyjaźni Polsko – Ukraińskiej.

Kwietny Bieg w Gminie Hrubieszów

Na dzień 3 czerwca 2007 r. (ok. godz. 2:47) przewidziano rozpoczęcie etapu Kwietnego Biegu na terenie Gminy Hrubieszów. Start etapu przewidziano w m. Kosmów. Natomiast zakończenie biegu na terenie Gminy Hrubieszów planowane jest w m. Husynne ok. godz. 4:57.

Informacje przekazała
Gmina Hrubieszów