Ingres nowego biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. bp. Mariana Rojka

Sobota, 11 sierpnia bedzie dniem ingresu nowego biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. bp. Mariana Rojka. Uroczystość odbędzie się w katedrze zamojskiej, a rozpocznie o godz. 11:00.

Reklamy

W uroczystościach w katedrze zamojskiej wezmą udział m.in. arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce i arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Dzień później, w niedzielę 12 sierpnia, nastapi oficjalne powitanie nowego ordynariusza diecezji w konkatedrze w Lubaczowie. Msza w Lubaczowie zostanie odprawiona o godz. 18:00.

Biskup Mariusz Leszczyński, administrator diecezji zamojsko-lubaczowskiej, w liście do wiernych i duchowieństwa, zapraszając na obie uroczystości, napisał: 

– Niech staną się one dla nas szczególną okazją do wdzięcznej i ufnej modlitwy – o Boże błogosławieństwo, za przyczyną Matki Odkupiciela, dla Pasterza naszej Diecezji Księdza Biskupa Mariana i Jego posługi w Kościele Chrystusowym.


Foto: Ł.M