Innowacja dla mikro, małych i średnich firm. Rewolucja w HR

Zachęcamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Lubelszczyzny zatrudniające m.in. pracownice w wieku 50 lat i więcej do skorzystania z możliwości testowania w swojej firmie nowoczesnego rozwiązania informatyczno-psychologicznego służącego zarządzaniu personelem – KONSULTANTA HR.

Reklamy

Aplikacja jest tworzona w ramach prestiżowego innowacyjnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Współtworzenie narzędzi i ich testowanie związane zgratyfikacją finansową niesie za sobą wiele korzyści dla zakładu pracy i jego pracowników.

 

KONSULTANT HR to informatyczne rozwiązania w zarządzaniu wiekiem:

•    testy psychospołeczne automatycznie diagnozujące potencjał pracowników,

•    testy psychospołeczne ułatwiające dobór dwuosobowych zespołów pracowniczych oraz gotowa procedura ich współdziałania na zasadach mentoringu,

•    szkolenia e-learning i poradniki metodyczne wspomagające wdrażanie systemu zarządzania wiekiem w firmie.

Zapewniamy również bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze służące dostosowaniu potencjału narzędzi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.  

Innowacja, która gwarantuje sukces, ponieważ:

  • umożliwia wykorzystanie różnorodnego potencjału pracowników pod względem posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,
  • pomaga utrzymać aktywność zawodową osób z największym stażem pracy w firmie,
  • wspiera motywowanie pracowników i przydzielanie im obowiązków adekwatnych do ich preferencji i możliwości, w tym planowanie kariery zawodowej,
  • zwiększa efektywność pracy kadry oraz potencjał adaptacyjności firmy do aktualnych wymagań gospodarki,
  • powoduje nabycie nowej wiedzy i nowych doświadczeń u personelu o różnym stażu zawodowym.

Zarządzanie wiekiem – to się musi opłacać

W tworzenie narzędzi zaangażowane jest grono ekspertów o różnorodnych specjalnościach w dziedzinach: psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, w tym wiekiem i wiedzą oraz badań społecznych. Warto skorzystać z bezpłatnego dostępu do opracowywanych nowoczesnych narzędzi i metod służących zarządzaniu wiekiem w sektorze MMŚP, ponieważ wykorzystywanie podobnych instrumentów dotychczas było możliwe jedynie odpłatnie.

 

Udział w testowaniu to promocja firmy

Utworzone podczas realizacji projektu narzędzia, a także sama idea wdrażania rozwiązań służących zarządzaniu wiekiem będą upowszechniane na szczeblu regionalnym oraz ogólnokrajowym poprzez szeroko zakrojone kampanie informacyjne, dzięki czemu firmy testujące narzędzia będą miały możliwość bezpłatnej promocji swojego zakładu pracy na arenie województwa lubelskiego i całego kraju.

 

www.zarzadzaniewiekiem.eu

 

ZARZĄDANIE WIEKIEM – ZNANE, LUBIANE, STOSOWANE

Projekt „Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50. roku życia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.