Interpelacja poselska

Hrubieszów W załączeniu przekazuję do Państwa wiadomości interpelację poselską posła Sławomira Zawiślaka, jaką dnia 15.07.2009 r. skierował do Ministra Zdrowia, Pani Ewy Kopacz w sprawie podziału środków finansowanych z NFZ na poszczególne województwa.

Reklamy

Informuję ponadto, iż poseł Sławomir Zawiślak dnia 27.06.2007 r. wraz z grupą posłów z Klubu Parlamentarnego PiS skierował interpelację poselską do Ministra Zdrowia w sprawie propozycji zmiany algorytmu podziału środków na świadczenia medyczne dla oddziałów
wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Górny
Dyrektor Biura Poselskiego
Posła Sławomira Zawiślaka

Reklamy

fotokopie dokumentów »

Hrubieszow LubieHrubie 2009