Interpelacja posła Poznańskiego w sprawie utworzenia granicznego przejścia samochodowego w Gródku

Interpelacja posła Marka Poznańskiego do ministra spraw wewnętrznych w sprawie utworzenia granicznego przejścia samochodowego na granicy polsko-ukraińskiej w Gródku nad Bugiem.

Reklamy

Interpelacja
(nr 6549)
do ministra spraw wewnętrznych
w sprawie utworzenia granicznego przejścia samochodowego na granicy
polsko-ukraińskiej w Gródku nad Bugiem

 

Linia kolejowa nr 65, znana też pod nazwą Linii Hutniczej Szerokotorowej, jest najdłuższą linią tego typu w Polsce. Na wschodzie kraju bieg linii kolejowej rozpoczyna się kolejowym przejściem granicznym w Gródku (powiat hrubieszowski). Linia Hutnicza Szerokotorowa rozciąga się na południu, od wschodu na zachód naszego kraju (od mostu na rzece Bug niedaleko Gródka do Sławkowa Południowego w województwie śląskim). Niegdyś służyła do przewozu osób, jednakże obecnie pełni jedynie funkcję międzynarodowego przewozu towarów.

Istnienie kolejowego przejścia granicznego jest sytuacją sprzyjającą utworzeniu w tym samym miejscu przejścia dla samochodów osobowych i ciężarowych. Przemawia za tym przede wszystkim fakt sprawnie funkcjonującej kontroli granicznej. Utworzenie nowego przejścia granicznego z Ukrainą wpłynie również korzystnie na rozwój miasta i gospodarki regionu. W dobie kryzysu należy wspomagać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a dostęp mieszkańców pobliskiego miasta Hrubieszów i okolicznych miejscowości do przejścia granicznego z pewnością wpłynie korzystnie na sytuacje ekonomiczną regionu. Wprowadzenie proponowanych zmian zwiększy również wymianę handlową z naszymi wschodnimi sąsiadami. Obecnie bowiem transport międzynarodowy w okolicy ogranicza się jedynie do przewozu koleją, natomiast po utworzeniu nowego przejścia dla samochodów zwiększy się możliwość wyboru przedsiębiorców.

W związku z powyższym zwracam się do Szanownego Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy i jakie są plany względem granicznego przejścia kolejowego w Gródku?
2. Czy istnieje szansa na utworzenie nowego przejścia dla samochodów osobowych i ciężarowych, które byłoby powiązane z istniejącym już przejściem kolejowym? Jeżeli tak, to kiedy mogłoby to nastąpić?
3. Czy nie uważa Pan, że utworzenie nowego przejścia granicznego wpłynie korzystnie na rozwój gospodarczy regionu wschodniego Polski?
4. Czy słaby rozwój ekonomiczny polski wschodniej i znikoma migracja społeczna obywateli tego regionu są Pańskim zdaniem powiązane z niewielką ilością przejść granicznych na wschodniej granicy kraju? Jaka jest Pańska koncepcja zmiany takiego stanu rzeczy?

Z wyrazami szacunku
Poseł Marek Poznański
Chełm, dnia 9 lipca 2012 r.

 

Inne zgłoszone przez posła Marka Poznańskiego interpelacje >>