Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Urząd Gminy Hrubieszów informuje, że w miesiącach: lutym i marcu 2011 roku na terenie gminy wykonywana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe budynków mieszkalnych, obiektów gospodarczych i inwentarskich.

Inwentaryzację przeprowadzi firma Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” z siedzibą w Sitańcu, Błonie 114, 22-400 Zamość.

Dodatkowe informacje – Urząd Gminy, tel. 846962681 w. 22 (P. Bożena Korniak).