Inwestycje gmin powiatu hrubieszowskiego w roku 2009

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

Poniżej główne inwestycje planowane w poszczególnych gminach powiatu hrubieszowskiego w roku 2009.

u>Miasto Hrubieszów

Reklamy

• Termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli.
• Kontynuacja budowy i przebudowy ulic: Kruczej, Ceglanej, Tęczowej, Orzeszkowej, Słonecznej, Brzozowej, Nowe Osiedle.
• Kontynuacja przebudowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jagiellońskim.
• Modernizacja sieci wodociągowej, ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.
• Budowa mieszkań socjalnych
przy ul. Gródeckiej.
• Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą w dolinie Huczwy między osiedlem Jagiellońskim a Sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej.

***

Gmina Hrubieszów

• Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach.
• Modernizacja budynków świetlic w Czumowie, Dąbrowie, Jankach i Masłomęczu.
• Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kozodawach (kontynuacja inwestycji rozpoczętej w ub. roku).
• Budowa sieci wodociągowej z punktami czerpalnymi w miejscowościach Mieniany, Ślipcze, Czumów i Gródek.
• Budowa gminnej brykieciarni słomy.
• Budowa chodnika w miejscowości Moniatycze.

***

Gmina Dołhobyczów

• Dokończenie kapitalnego remontu i termomodernizacji obiektów szkolnych w Dołhobyczowie.
• Dokończenie remontu Zespołu Szkół w Przewodowie.
• Modernizacja hydroforni w Dołhobyczowie.
• Drugi etap kanalizacji sanitarnej w Dołhobyczowie.

***

Gmina Horodło

• Budowa wodociągów w Hrebennem, Poraju i Kopyłowie wraz z budową stacji uzdatniania wody w Kolonii Kobło.
• Remont świetlicy wiejskiej w Bereżnicy.
• Remont drogi w Rogalinie.
• Remont budynku Urzędu Gminy w Horodle.
• Odnowa parku w Horodle.

***

Gmina Mircze

• Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Mirczu.
• Termomodernizacja budynków szkolnych w Mirczu, Kryłowie i Wiszniowie.
• Budowa gminnej brykieciarni w Mirczu.
• Dokończenie budowy altany plenerowej w Kryłowie.
• Dokończenie budowy remizo-świetlicy w Mołożowie.
• Budowa ulicy Słonecznej w Mirczu, remonty dróg w całej gminie.

***

Gmina Trzeszczany

• Modernizacja ujęcia wody w Trzeszczanach I wraz z budową sieci i przyłączy w Bogucicach.
• Budowa sali gimnastycznej w Trzeszczanach.
• Remont świetlicy wiejskiej w Bogucicach.

***

Gmina Uchanie

• Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Uchaniach.
• Budowa drogi gminnej Jarosławiec-Bokinia.
• Budowa kompleksu boisk z zapleczem sportowym w Uchaniach.

***

Gmina Werbkowice

• Kontynuacja budowy wodociągu w Werbkowicach.
• Budowa drogi gminnej w Alojzowie.
• Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gozdowie.
• Informatyzacja gminy.

Hrubieszow LubieHrubie 2009