IX Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej

HrubieszówUchanie

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach, Urząd Gminy w Uchaniach oraz Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie zapraszają na IX Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej.

Przegląd odbędzie się w Uchaniach w dniu 15 sierpnia 2009 r.

ZAPRASZAMY !!!

Hrubieszow LubieHrubie 2009