IX Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach informuje że w dniu 23.11.2008 r. (niedziela) na sali widowiskowej GOK pod patronatem Starostwa Powiatowego odbędzie się IX Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych – Werbkowice 2008.

Celem przeglądu jest popularyzacja pieśni ludowych naszego regionu, konfrontacja dorobku artystycznego zespołów, doskonalenie warsztatu wokalnego, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń uczestników
i instruktorów.

Reklamy

Zespoły zaprezentują pieśni ludowe, obrzędowe, przyśpiewki z własnego regionu, stylizowane znajdujące się w repertuarze zespołu.

Prezentacjom zespołów przysłuchiwać się będzie komisja powołana przez organizatorów.
Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone, a oceny dokona niezależne jury.

Koordynator
młodszy inst. ds. org. imprez masowych
Łukasz Żyła

Hrubieszow 2008-11-18