Jak pozyskać środki z UE

Oto drugie pytanie, jakie skierowaliśmy do komitetów wyborczych, które zgłosiły chęć współpracy z lubiehrubie w okresie przedwyborczym.
W jaki sposób przy obecnym zadłużeniu miasta zamierzają państwo pozyskiwać środki pomocowe z UE?.

Reklamy

u>Prawo i Sprawiedliwość

„Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej nie jest zależne od zadłużenia budżetu miasta lub gminy.
Jest ono możliwe m. in. poprzez tworzenie związków międzygminnych, stowarzyszeń( organizacji pozarządowych ), które mogą być beneficjentami środków pozyskiwanych na rzecz rozwoju miasta, społeczności lokalnej.”

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

„Zanim w naszym programie wyborczym zamieściliśmy ofertę skierowaną do mieszkańców miasta, dotyczącą „rozbudowy i modernizacji infrastruktury komunalnej oraz bazy oświatowej, sportowej i kulturalnej przy aktywnym sięganiu do środków z Unii Europejskiej”, przeprowadziliśmy dokładną analizę budżetu miasta, zapoznaliśmy się z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Hrubieszowa i Programem Rewitalizacji, listą projektów inwestycyjnych przygotowywanych do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz opiniami wielu mieszkańców miasta, ludzi kompetentnych w dziedzinie finansów publicznych i aplikowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w odniesieniu do budżetu naszego miasta (za bazę przyjęto budżet 2006 r.) nie mają racji zarówno ci, którzy zachowują się bardzo pasywnie, bojąc się ryzyka szerszego inwestowania, jak i ci, którzy biją na alarm z powodu „wielkiego” jego zadłużenia. Zarówno jedni, jak i drudzy formułują te opinie w oderwaniu od realiów naszego budżetu, jego możliwości generowania dodatkowych dochodów oraz oprzyrządowania w postaci ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Otóż jeżeli przyjrzymy się obecnemu budżetowi miasta pod kątem jego dochodów i wydatków, w tym szczególnie wydatkom bieżącym, stałym, zadłużeniu i wielkości rocznych spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów (łącznie z kosztami ich obsługi, ale też możliwościami ich częściowego umożenia) to z łatwością dostrzeżemy, że ryzyko przekroczenia określonych przez ustawę o finansach publicznych wskaźników dopuszczalnego zadłużenia, rocznej kwoty spłat kredytów i pożyczek oraz deficytu budżetowego jest jeszcze bardzo odległe.

Na tyle odległe, że bez obaw o wydolność budżetu miasta można się podjąć realizacji planowanych na lata 2007 – 2013 inwestycji, które są dla nas priorytetem, a m.in. takich jak budowa basenu przy SP Nr 2, dokończenie (nie tkniętej od dwóch kadencji władz miejskich) hali sportowej MOSiR, termomodernizacji obiektów miejskich przedszkoli, szkół i domu kultury, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów, Kilińskiego, Wodnej, Kruczej, Jodłowej, Chmielnej, Ogrodowej, Żeromskiego oraz w Osiedlach Lipice, Basaja i Jagiellońskie.

Według naszych szacunków wartość tych inwestycji w latach 2007 – 2013 zamknie się kwotą około 26 mln.zł., z czego udział własny miasta powinien wynieść nie więcej niż 6,5 mln zł. (25 % wartości inwestycji, a w przypadku obiektów kultury może wynieść nawet tylko 15 %).

Z powyższymi wydatkami miasto powinno poradzić sobie bez perturbacji budżetowych, ale pod pewnymi warunkami. Zaliczamy do nich:

1/. konieczność uporządkowania wydatków budżetowych miasta i doprowadzenie do ich przejrzystości,

2/. pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości poprzez obniżenie podatków i wsparcie przedsiębiorców, co podniesie poziom konsumpcji i ożywi koniunkturę gospodarczą oraz zwiększy dochody do budżetu, szczególnie z tytułu udziału gminy miejskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych,

3/. otwartość na możliwośc i korzystania (sytuacja budżetowa miasta na to pozwala) z pożyczek, kredytów i dotacji, szczególnie tych udzielanych na preferencyjnych warunkach, jak z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofunduszu, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a także kredytów wspierających inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej.

Jeżeli te warunki zostaną spełnione to pozostanie tylko posiąść umiejętności pisania projektów, nauczyć się zabiegać o ich akceptację oraz pozyskać przychylność osób, które o ich przyznaniu decydują. Do tego potrzebny jest m.in. nasz człowiek wśród radnych Sejmiku Wojewódzkiego, tak jak to jest w przypadku innych powiatów. Takiego człowieka, który już udowodnił jak skutecznie zabiegać o pieniądze dla Hrubieszowa mamy wśród naszych kandydatów. Jest nim Garaj Tadeusz, Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie.

W tym wszystkim widzimy jednak również pewne trudnośći (na które zwróciliśmy już uwagę przy omawianiu problemów bezrobocia). Polegają one na tym, że większość inwestycji realizowanych w mieście wykonywanych jest przez firmy z zewnątrz.

Tracimy przez to wiele. Miejsca pracy, dochody budżetowe, wykwalifikowaną kadrę, przejmowaną przez te firmy.

Zyskujemy co prawda nową infrastrukturę, która może być zachętą do inwestowania w Hrubieszowie, ale dla rozwoju miasta jest to niestety za mało.”

Winni jesteśmy KW PiS zamieszczenie odpowiedzi na poprzednie pytanie, której z przyczyn technicznych nie mogliśmy umieścić wcześniej.

Jak, w przypadku wygranej, zamierzają Państwo zwalczać bezrobocie w naszym mieście?

KW PiS

„Tworzenie mechanizmów powodujących powstawanie nowych miejsc pracy poprzez inwestycje, preferencje podatkowe, a przede wszystkim poprzez pomoc istniejącym przedsiębiorstwom i firmom w ich funkcjonowaniu i rozwoju.”

Cytujemy jedynie te komitety, które zgłosiły chęć współpracy z lubiehrubie w okresie przedwyborczym.

Jeżeli którykolwiek inny komitet pragnie się dołączyć do omawianych przez nas spraw – zapraszamy.